Energimyndigheten fick uppdraget och i slutet av 2018 beviljades Energigas Sverige stöd att under tre år vara värd för Innovationskluster för flytande biogas, som fick namnet Drive LBG.

Drive LBG kommer att verka för att samla, demonstrera samt öka kunskapen, innovationskraften och utvecklingsmöjligheterna med hållbara lösningar för flytande biogas (LBG) på såväl nationell som internationell nivå.

Sista datum att skicka in intresseanmälan via e-post är 2020-01-31 för att komma med i den samlade ansökan. Om vanlig post används skall intresseanmälan kommit till Energigas Sverige senast samma datum. Inkomna intresseanmälningar efter detta tas med i nästa ansökningsomgång.

Beslut Energimyndigheten klusterorganisation LBG (pdf 186 kB)

Delbeslut Energimyndigheten demonstration LBG november 2019 (pdf 285 KB)

Delbeslut Energimyndigheten demonstration LBG augusti 2019 (pdf 183 kB)

Delbeslut Energimyndigheten demonstration LBG juni 2019 (pdf 193 kB)

Delbeslut Energimyndigheten demonstration LBG dec 2018 (pdf 213 kB)