Energimyndigheten fick uppdraget och i slutet av 2018 beviljades Energigas Sverige stöd att under tre år vara värd för Innovationskluster för flytande biogas, som fick namnet Drive LBG.

Drive LBG kommer att verka för att samla, demonstrera samt öka kunskapen, innovationskraften och utvecklingsmöjligheterna med hållbara lösningar för flytande biogas (LBG) på såväl nationell som internationell nivå.

Sök stöd för tunga fordon med LBG-drift!

Nu kan du göra en intresseanmälan om stöd för tunga LBG-fordon inom Drive LBG, se nedanstående dokument (word-fil). Dokumentet innehåller en kortare informationstext, instruktioner och blankett för intresseanmälan om medverkan i en samlad ansökan till Energimyndigheten om stöd för inköp av tunga fordon med LBG-drift (lastbilar och bussar). Den samlade ansökan sammanställs inom ramen för Innovationskluster för flytande biogas, Drive LBG, som Energigas Sverige står värd för och som delfinansieras av Energimyndigheten.

Sista datum att skicka in intresseanmälan via e-post är 2020-09-30 för att komma med i den samlade ansökan. Om vanlig post används skall intresseanmälan kommit till Energigas Sverige senast samma datum. Inkomna intresseanmälningar efter detta tas med i nästa ansökningsomgång. Den samlade ansökan planeras skickas in under oktober månad.

Intresseanmälan Drive LBG Tunga fordon

Beslut Energimyndigheten klusterorganisation LBG (pdf 186 kB)

2020-05-20 Beslut Energimyndigheten (pdf 357 kB)

2020-04-22 Beslut Energimyndigheten (pdf 151 kB)

2020-04-15 Beslut Energimyndigheten (pdf 118 kB)

2019-12-18 Beslut Energimyndigheten (pdf 107 kB)

2019-05-02 Beslut Energimyndigheten (pdf 146 kB)

2019-11-12 Beslut Energimyndigheten (pdf 285 KB)

2019-08-28 Beslut Energimyndigheten (pdf 183 kB)

2019-06-17 Beslut Energimyndigheten (pdf 193 kB)

2018-12-05 Beslut Energimyndigheten (pdf 213 kB)