Energimyndigheten fick uppdraget och i slutet av 2018 beviljades Energigas Sverige stöd att under tre år vara värd för Innovationskluster för flytande biogas, som fick namnet Drive LBG.

Drive LBG kommer att verka för att samla, demonstrera samt öka kunskapen, innovationskraften och utvecklingsmöjligheterna med hållbara lösningar för flytande biogas (LBG) på såväl nationell som internationell nivå.

Intresseanmälan Drive LBG tunga fordon (Word 114 kB)

Beslut Energimyndigheten klusterorganisation LBG (pdf 186 kB)

Delbeslut Energimyndigheten demonstration LBG dec 2018 (pdf 213 kB)

Delbeslut Energimyndigheten demonstration LBG juni 2019 (pdf 193 kB)