Energimyndigheten fick uppdraget och i slutet av 2018 beviljades Energigas Sverige stöd att under tre år vara värd för Innovationskluster för flytande biogas, som fick namnet Drive LBG.

Drive LBG kommer att verka för att samla, demonstrera samt öka kunskapen, innovationskraften och utvecklingsmöjligheterna med hållbara lösningar för flytande biogas (LBG) på såväl nationell som internationell nivå.

Beslut Energimyndigheten klusterorganisation LBG (pdf 186 kB)

2020-12-18 Beslut Energimyndigheten (pdf 160 kB)

2020-05-20 Beslut Energimyndigheten (pdf 357 kB)

2020-04-22 Beslut Energimyndigheten (pdf 151 kB)

2020-04-15 Beslut Energimyndigheten (pdf 118 kB)

2019-12-18 Beslut Energimyndigheten (pdf 107 kB)

2019-05-02 Beslut Energimyndigheten (pdf 146 kB)

2019-11-12 Beslut Energimyndigheten (pdf 285 KB)

2019-08-28 Beslut Energimyndigheten (pdf 183 kB)

2019-06-17 Beslut Energimyndigheten (pdf 193 kB)

2018-12-05 Beslut Energimyndigheten (pdf 213 kB)