Syftet med Drive LBG är att främja teknikutvecklingen av flytande biogas. Arbetet inom innovationsklustret kommer att drivas i nära samarbete med de regionala biogasnätverken runtom i Sverige. Energigas Sverige är värdorganisation och kommer att leda projektet.

- Det är mycket glädjande att vi har fått det här anslaget. Det innebär stora utvecklingsmöjligheter för gasbranschen och är ett viktigt steg i arbetet för ett hållbart samhälle. Flytande biogas kommer att betyda mycket för omställningen inom exempelvis transportsektorn, sjöfarten och industrin, säger Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige.

Läs mer på Energimyndighetens webb.