Det här får du som medlem

  • Nya kontakter och möjligheter att skapa ny affärer
  • Möjlighet att påverka i rätt riktning
  • Ökad insikt och förståelse genom gedigen analys
  • Snabb och relevant information
  • Möjlighet att bidra till en säker och effektiv gasanvändning
  • Utbildning som utvecklar säkerheten

Dessutom får du som medlem reducerat pris på våra publikationer och seminarier. 

”Energigaser är en mycket viktig förutsättning för att nå miljö- och kvalitetskrav i vår produktionsprocess. Att vara medlem i Energigas Sverige är självklart så att de kan verka för en hög säkerhetsnivå och en växande gasmarknad.”

 Tomas Hirsch, Ansvarig för SSAB:s strategiska energiförsörjning

Bli medlem i Energigas Sverige - informationsbroschyr

Medlemsavgifter för år 2024

Verksamhetsberättelse 2022

Energigas Sveriges medlemmar

Personuppgiftshantering

De personuppgifter du skickar in via detta formulär kommer Energigas Sverige att hantera i syfte att kunna administrera din anmälan som du genomför.
Läs gärna mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.

Intresseanmälan

Fyll i intresseanmälan så skickar vi information och ansökningshandlingar. När ni fyllt i och skickat in ansökningshandlingarna tas ett formellt beslut vid kommande styrelsemöte om medlemskap.