Broschyren beskriver vad ett medlemskap i Energigas Sverige innebär.