Genom satsningar som Klimatklivet och Drive LBG ökar marknaden för flytande biogas i snabb takt. Antalet lastbilar som drivs med flytande biogas, och bidrar till utsläppsminskningar i transportsektorn, har ökat det senaste året. Bara inom projektet Drive LBG har 230 nya fordon nu börjat rulla ut på vägarna.

– Genom att gå över till lokalproducerad flytande biogas som drivmedel i våra lastbilar, minskar vi vår och våra kunders klimatpåverkan med mer än 90 procent. Även luftkvaliteten i övrigt påverkas positivt genom minskade partikelutsläpp, samt att arbetsklimatet med tystare fordon är bättre för våra förare, säger Sylve Törnqvist, åkeriet Uppdraget i Göteborg.

Drive LBG är ett regeringsinitiativ som finansieras av Energimyndigheten med branschorganisationen Energigas Sverige som värdorganisation.

– Uppdraget möjliggör en samlad demonstration av flytande biogas som drivmedel för tunga fordon. Både lastbilar, bussar och fartyg ingår i satsningen, säger Kalle Svensson, handläggare på Energimyndigheten.

Att marknaden för flytande fordonsgas ökar beror också på att tankstationsnätet har byggts ut ordentligt i Sverige och resten av Europa. I slutet av 2018 fanns det 6 tankstationer för flytande fordonsgas i Sverige. I dag är vi uppe i 19 stationer över hela landet, med fler på gång redan nu i sommar.

– Utvecklingen vi nu ser inom den flytande biogasen kommer att växla upp hela den svenska biogasmarknaden, och hjälpa Sverige att nå målet om fossilfria transporter säger Johan Laurell, projektledare för Drive LBG.

Den senaste statistiken från SCB visar att försäljningen av flytande fordonsgas femdubblades 2019. Och andelen biogas är hög, över 50 procent för årets första månader.

Det görs också satsningar på ny produktion av biogas på flera håll i Sverige. En ökande andel förvätskas och blir till flytande biogas, som hittar nya användningsområden inom tunga transporter, industri och sjöfart.

– Biogasmarknadsutredningen som kom innan jul föreslår premier till svensk produktion av biogas, med extra tillägg för just förvätskning. Alla utredningens förslag måste nu bli politisk verkstad, så att biogasen kan fortsätta bidra till Sveriges miljö- och klimatmål, säger Johan Laurell.

 

Fakta:

Biogas är ett drivmedel med mycket låga utsläpp av växthusgaser och som samtidigt uppvisar låga utsläpp av partiklar och kväveoxider. Biogas används i dag i komprimerad form främst av personbilar, bussar och lätta transportbilar, men har hittills inte varit konkurrenskraftigt för tunga långväga fordon. Under senare år har teknik utvecklats för att kyla ner biogasen till runt minus 160 grader Celsius så att den blir flytande och därmed mer energität. Då öppnas möjligheten att använda gasen till bland annat tunga transporter, både till land och till sjöss.

Fordonsgas är en blandning av biogas och naturgas. I Sverige består den komprimerade fordonsgasen av 94 procent biogas. Flytande fordonsgas är på motsvarande sätt en blandning mellan flytande biogas och flytande naturgas. Den flytande fordonsgasen bestod under 2019 av nästan 50 procent biogas.

Mer om Drive LBG: www.drivelbg.se
Mer om biogas: www.energigas.se/fakta-om-gas/biogas/vad-aer-biogas/

För mer information, kontakta:
Johan Laurell, samordnare och projektledare för Drive LBG, Energigas Sverige,
076-8030034, johan.laurell@energigas.se
Kalle Svensson, handläggare, Energimyndigheten
016-544 21 09, kalle.svensson@energimyndigheten.se
Sylve Törnqvist, vd, Uppdraget, 0703-255500, sylve@uppdraget.se

Jonas Gustafsson, press- och kommunikationsansvarig, Energigas Sverige
0708-99 55 60, jonas.gustafsson@energigas.se