Biogas är ett av de klimatsmartaste drivmedlen och finns att tanka komprimerat i stora delar av landet. Det har dock saknats produktion, infrastruktur och fordon för den mer energitäta flytande biogasen, LBG, som passar till tunga, långväga lastbilstransporter eller för sjötransporter.

Den 9 maj 2018 beslutade Regeringen att ge Energimyndigheten i uppdrag att inrätta ett nationellt innovationskluster för flytande biogas och avsatte 200 Mkr för detta under tre år. Målet var att visa upp svensk miljöteknik nationellt och internationellt, stärka marknaden för flytande biogas som drivmedel och etablera klustret som en drivande aktör inom området. Klustret skulle administrera investeringsstöd för åtgärder inom produktion, distribution och användning av LBG. Energigas Sverige beviljades värdskapet för innovationsklustret som fick namnet Drive LBG.

Nu har Drive LBG avslutats och redovisats till Energimyndigheten. Drive LBG har varit mycket framgångsrikt trots påverkan av en omfattande pandemi. Projektet har bidragit såväl till en växande efterfrågan och tillgång på flytande biogas som att synliggöra den flytande biogasens många fördelar i omställningen.

Läs mer i slutrapporterna för de båda delarna i projektet.

Slutrapport Innovationskluster Drive LBG

Slutrapport Demonstrationsprojekt Drive LBG

Bilaga Exempel Inbjudan Biogas Roadshow

Bilaga Guldrusch Kalmar engelsk version

Bilaga Intresseanmälan om stöd tunga fordon

Bilaga Systemstudie tunga fordon

Bilaga Utvärdering Drive LBG