Energimyndigheten fick uppdraget och i slutet av 2018 beviljades Energigas Sverige stöd att under tre år vara värd för Innovationskluster för flytande biogas, som fick namnet Drive LBG.

Drive LBG kommer att verka för att samla, demonstrera samt öka kunskapen, innovationskraften och utvecklingsmöjligheterna med hållbara lösningar för flytande biogas (LBG) på såväl nationell som internationell nivå.

Länk till slutrapporter Drive LBG

Beslut Energimyndigheten klusterorganisation LBG

2021-12-15 Beslut Energimyndigheten

2021-06-30 Beslut Energimyndigheten

2021-04-14 Beslut Energimyndigheten

2021-03-31 Beslut Energimyndigheten

2020-12-18 Beslut Energimyndigheten

2020-05-20 Beslut Energimyndigheten

2020-04-22 Beslut Energimyndigheten

2020-04-15 Beslut Energimyndigheten

2019-12-18 Beslut Energimyndigheten

2019-05-02 Beslut Energimyndigheten

2019-11-12 Beslut Energimyndigheten

2019-08-28 Beslut Energimyndigheten

2019-06-17 Beslut Energimyndigheten

2018-12-05 Beslut Energimyndigheten