Under våren 2018 beslutade regeringen att 200 miljoner kronor skulle avsättas för att upprätta ett innovationskluster för flytande biogas, LBG. Energigas Sverige är värdorganisation och leder projektet, som har fått namnet Drive LBG, i nära samarbete med de regionala biogasnätverken runtom i Sverige.

Drive LBG tilldelades i ett delbeslut i december 2018 drygt 100 miljoner kronor i Energimyndighetens utlysning. Nu har alltså ytterligare drygt 56 miljoner kronor tilldelats Drive LBG-klustret där som därmed även omfattar sjöfart och hamninfrastruktur.

– Det är mycket glädjande att vi har fått det här anslaget. Det innebär stora utvecklingsmöjligheter för gasbranschen och är ett viktigt steg i omställningen till ett hållbart samhälle, säger Johan Laurell, samordnare och projektledare för Drive LBG.

Satsningen stärker den svenska biogasmarknaden, som bidrar till många samhällsnyttor. Biogasbranschen skapar arbetstillfällen, nya exportmöjligheter och bidrar till att Sverige tar täten i klimatarbetet. Biogasen ger även försörjningstrygghet genom inhemsk produktion av bränsle och gödning till jordbruket.

Nästa steg för Drive LBG är att gå in med en samlad ansökan till Energimyndigheten för stöd till inköp av tunga fordon som drivs av flytande biogas, främst lastbilar och bussar.

– Alla intresserade aktörer, åkerier såväl som andra företag med lastbilar och bussar som drivs med LBG, är välkomna med en intresseanmälan, säger Johan Laurell.

Blankett för intresseanmälan att ingå i en samlad ansökan om stöd för inköp av LBG-fordon går att ladda ner på www.drivelbg.se. Sista datum att skicka in är 30 september för att komma med i nästa ansökan.

Under politikerveckan i Almedalen hålls ett seminarium om Drive LBG och utvecklingen inom flytande biogas, måndag 1 juli klockan 10.00–11.00: ”Hur kan flytande biogas bidra till en fossilfri omställning?”

Mer om Drive LBG: www.drivelbg.se
Mer om Energigas Sverige i Almedalen: http://www.energigas.se/kurs-konferens/seminarium-och-konferens/energigas-sverige-i-almedalen-2019/

För mer information, kontakta:
Johan Laurell, samordnare och projektledare för Drive LBG, Energigas Sverige
076-8030034, johan.laurell@energigas.se
Jonas Gustafsson, press- och kommunikationsansvarig, Energigas Sverige
0708-99 55 60, jonas.gustafsson@energigas.se