– Det här kommer att växla upp hela den svenska biogasmarknaden, och hjälpa Sverige att nå målet om fossilfria transporter säger Johan Laurell, projektledare för Drive LBG.

Att satsa på produktion av biogas, infrastruktur för tankning och lastbilar inom samma projekt är en förutsättning för att det ska bli riktigt bra snurr på marknaden.

– Genom denna satsning löser vi den klassiska ”hönan och ägget”-situationen när ett nytt drivmedel ska introduceras på marknaden. De som investerar i ny produktionskapacitet kan vara trygga med att det kommer att finnas kunder till LBG:n, samtidigt som progressiva åkerier som satsar på klimatvänliga transporter kan vara säkra på att det finns LBG att tanka, säger Robert Andrén, generaldirektör för Energimyndigheten.

Under våren 2018 beslutade regeringen att 200 miljoner kronor skulle avsättas för att upprätta ett innovationskluster för flytande biogas. Resultatet blev projektet Drive LBG. Hittills har stöd beviljats till fem produktionsanläggningar, fem tankstationer, två bunkringsstationer för fartyg, tio långfärdsbussar och nu alltså 159 lastbilar och bussar som drivs med LBG.

När det gäller satsningen på tunga fordon delar 32 företag på 29 miljoner kronor. En stor del går till åkerier, som har sökt medel för att köpa in nya lastbilar. Volvo testar en ny affärsmodell, där företagets leasingenhet köper lastbilarna från moderbolaget och sedan leasar ut dem till sina kunder. Scania får stöd till tio långfärdsbussar som ska trafikera Norrlandskusten.

Det finns 17 miljoner kronor kvar att besluta om inom Drive LBG. Tanken är att pengarna ska användas till ytterligare fordon. En ny ansökningsomgång med deadline 30 september ligger redan ute på www.drivelbg.se

– Jag hoppas att Drive LBG och Sverige kan bli ett internationellt skyltfönster för ny LBG-teknik genom denna världsunika satsning säger Johan Laurell. Under hösten kommer vi att ta in ytterligare intresseanmälningar om LBG-lastbilar för de åkerier som vill visa vägen mot det fossilfria samhället. Det finns fortfarande stödpengar kvar att söka.

 

Fakta:

Biogas är ett drivmedel med mycket låga utsläpp av växthusgaser och som samtidigt uppvisar låga utsläpp av partiklar och kväveoxider. Biogas används i dag i komprimerad form främst av personbilar, bussar och lätta transportbilar, men har hittills inte varit konkurrenskraftigt för tunga fordon. Under senare år har teknik utvecklats för att kyla ner biogasen till runt minus 160 grader Celsius så att den blir flytande. Därmed öppnas möjligheten att använda gasen till bland annat tunga transporter, både till land och till sjöss.

Mer om Drive LBG: www.drivelbg.se

Mer om biogas: www.energigas.se/fakta-om-gas/biogas/vad-aer-biogas/

För mer information, kontakta:
Johan Laurell, samordnare och projektledare för Drive LBG, Energigas Sverige,
076-8030034, johan.laurell@energigas.se
Kalle Svensson, handläggare, Energimyndigheten
016-544 21 09, kalle.svensson@energimyndigheten.se
Jonas Gustafsson, press- och kommunikationsansvarig, Energigas Sverige
0708-99 55 60, jonas.gustafsson@energigas.se