Tidningen Energigas har varit mycket uppskattad av våra läsare genom årtiondena, men läggs nu tyvärr ner av ekonomiska skäl. 2022 blir det sista året för tidningen och nummer fyra med tema Industri blir det sista numret av tidningen.

Energigas har funnits i hela 81 år under olika namn och former. Redan 1941 lanserades tidningen, då under namnet Gasnytt. Som ett led i föreningens informationssatsning såg vi över våra kanaler, däribland tidningen Gasnytt, och 2005 kom den ut i en ny skepnad och bytte namn till Energigas samtidigt som den fick ett breddat innehåll och ny form.

Med namnet ville vi än mer betona att vi representerar energigaserna biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. Energigas har sedan dess kommit ut med fyra nummer per år och vid ett antal tillfällen har extra temanummer getts ut, till exempel ”Jubileumsnumret” 2015 då föreningen fyllde 100 år. Under senare år har vardera nummer haft ett återkommande tema; Gasbilen, Hållbar utveckling, Tunga transporter och Industri för att ytterligare tydliggöra energigasernas användningsområden.

Vår strävan har alltid varit att tidningen ska vara intresseväckande, informativ, tänkvärd och lättillgänglig med sin blandning av intressanta intervjuer, bildreportage varvat med nyheter, forskning och samhällsdebatt.

Andra kanaler

Vi vill här passa på att tacka alla prenumeranter av tidningen och våra trogna annonsörer. Detta nummer kommer att avsluta denna epok, men vi fortsätter genom befintliga kanaler för att nå ut med spännande nyheter från gasbranschen.

Tidigare nummer av tidningen Energigas finns fortfarande att läsa här på vår webbplats.

Prenumerera även på vårt nyhetsbrev som kommer ut elva gånger om året