I Energigas Sveriges jubileumstidning kan du läsa om gasens historia från lysgasens genombrott i mitten av 1800-talet till den roll gasen har i allas vår vardag även i dag. Går även att beställa i tryckt format (enbart portokostnad).

Läs tidningen