Nytt samarbete ska ge grönare fordonsbränsle

Med naturgas i tanken minskar utsläppen från den tunga trafiken. Nu bildar två tunga lobbyorganisationer enad front i Bryssel för att göra trafiken på Europas vägar än grönare – med biogas. Då riktas blickarna mot Sverige. 

Svenska rederier surfar på gasvågen

Nära hälften av de fartyg som beställts av svenska rederier, och som ska levereras fram till år 2020, kan drivas med flytande naturgas, LNG. Nu finns även goda bunkringsmöjligheter i nordiska vatten.

Fordonsflotta på biogas och el ger stora hälsovinster

Varje år dör över 5 000 personer en för tidig död på grund av luftföroreningar i Sverige. I Stockholms län dör över 400 personer årligen enbart på grund av avgasutsläpp från trafiken. En övergång till el- och biogasdrivna fordon skulle minska antalet förtida dödsfall och ge betydande hälso- och miljövinster.

Läs hela Energigas