Vätgasledning öppnar för fossilfri industri

En pipeline för vätgas runt Bottenviken kan bli en viktig del i Sveriges omställning mot mer fossilfri industri. Bakom projektet som nyligen presenterades står Nordion Energi i samarbete med finska Gasgrid.

Rekordstöd till biogas – nu vill alla investera i klimatet

Intresset för att investera i biogas växer för varje år. Under förra året beviljade statliga Klimatklivet en miljard kronor i stöd till olika biogasanläggningar. Gasum och Scandinavian Biogas är två biogasföretag som nu expanderar.

Stort intresse för att lagra koldioxid

Infångning och lagring av koldioxid hjälper företag att minska sina utsläpp. Intresset för tekniken är stort men utmaningen är lönsamhet. I Göteborg sker ett samarbete kring transport och lagring för att pressa kostnaderna.

”Omställningen måste accelerera”

En färsk rapport från Klimatpolitiska rådet, som granskar regeringens klimatarbete, visar att den nuvarande politiken inte räcker för att nå klimatmålen att Sverige ska vara klimatneutralt 2045. Tempot behöver öka, och det är högst möjligt, menar Johan Kuylenstierna, ordförande i rådet.

Läs hela tidningen