Hela världen lockas av Finspångs gasturbiner

Gasturbiner från Siemens i Finspång exporteras över hela världen. Turbinerna som används för att producera el och värme drivs vanligtvis med naturgas, men nu testas alternativa bränslen. Egenutvecklad 3D-teknik gör vätgasdrift möjlig.

”Gasen är central i vår omställning”

Energigaserna har en viktig roll när Preem ställer om till en hållbar biodriv- medelsproduktion i sina raffinaderier. ”Vi använder gas dels som energikälla i våra processugnar i stället för olja och dels som råvara för vätgasproduktionen”, säger Mattias Backmark, strategi- och affärsutvecklingschef på Preem.

Biogasen har huvudrollen i chipsfabriken

Snackstillverkaren Estrella i Göteborg har minskat sina koldioxidutsläpp med 92 procent sedan företaget gick över till biogas 2017. Potatisresterna från chipstillverkningen bidrar till produktionen av biogas.

Gasdriven reaktor kan bli guld värd för stålindustrin

Stålindustrins masugnsslam kan återvinnas till 100 procent. Det visar lyckade försök med en ny förbränningsreaktor som testkörts med gasol i Luleå.

Läs hela tidningen