I Angeredfabrikens fikarum ligger flera öppnade chipspåsar. Personalen testar nya smaker som Triple Onions Tomato & Cheese och Mixed Chillies & Sourcream. Här finns också en ny variant av linschipsen som lite otippat har varit en storsäljare de senaste åren och som 2018 röstades fram till Årets dagligvara. Konsumenterna efterfrågar naturliga, svenska råvaror och korta ingredienslistor. Dessutom ställer de krav på företagets miljöarbete, enligt företagets hållbar­hetschef Ingela Fondin.

Medvetna konsumenter

– Konsumenterna blir bara mer och mer medvetna om vad de handlar och vi vill vara ett schyst, modernt företag. Vi vill ju att folk ska välja Estrella och kunna identifiera sig med företaget. Helt klart är att konsumenterna ställer högre krav jämfört med för bara tio år sedan, säger hon.

Det gäller inte minst miljöfrågan.

– Av ekonomiska och politiska skäl hade vi förstås jobbat med miljöfrågor ändå, men konsumenternas inställning ger oss både kraft och mandat att motivera omställningen till en mer hållbar snacksproduktion, säger Ingela Fondin.

Just nu arbetar företaget för att den årliga produktionen av dryga 83 miljoner snacks­påsar ska bli koldioxidneutral senast 2020. Redan 2008 bytte Estrella oljan mot naturgas för att driva sin chipsproduktion. När biogaskapaciteten i kommunen var tillräcklig växlade företaget till förnybar gas och sedan 2017 drivs anläggningens samtliga pannor för chipsproduktion med biogas.

Göteborg Energi levererar gasen som används till fabrikens fritöser, medan lokalerna värms upp av överskottsvärme från chipsproduktionen.

– I samband med att vi tecknade avtalet ställde vi om och har nu 80 procent förnybar energiproduktion. Omställningen innebar en minskning av koldioxidutsläppen med 92 procent, och nu jobbar vi hårt för att minska de sista procentandelarna för att nå vårt mål 2020, säger Ingela Fondin.

Hela värdekedjan

Att vara koldioxidneutral innebär att man gör insatser för att balansera sitt utsläpp av kol­dioxid, som är den vanligaste växthusgasen, så att det till slut blir ett nollnetto. Det kan ske genom exempelvis energieffektivisering, byte av energikällor och klimatkompensering. Estrella arbetar parallellt med alla tre.

– Målet omfattar initialt de energikällor som används för drift av anläggningen. Det är här vi ser att vi kan göra störst nytta, men vi under­söker också hur vårt koldioxidavtryck ser ut i hela värdekedjan, säger hon.

Tog chipsen till Sverige

Man kan med gott samvete påstå att det var Estrella som tog snacksen till Sverige. När grundaren Folke Andersson var på boxningsmatch i Madison Square Garden i New York testade han potatischips och tyckte att det var det godaste han någonsin hade ätit. Han bestämde sig för att ta hem de salta godsakerna till Sverige. År 1957 startade den första tillverkningen av chips och popcorn i Alingsås.

I dag är Estrella är ett av Sveriges största varumärken inom snacks. Företaget omsätter en knapp miljard kronor om året och har drygt 200 anställda.

Rundvandring i fabriken

Ingela Fondin visar runt i fabriken. Iklädda hårnät, vita skyddsrockar och ändamålsenliga plastskor följer vi chipstillverkningen – från potatis till krispiga chips i påse.

Rundvandring. Här synas chipsen efter fritering vid linjen för grytfriterade chips. Foto: Sören Håkanlind

Just i dag tillverkas klassikern och storsäljaren lättsaltade potatischips. En maskin sorterar ut de missfärgade chipsen. Det är en avancerad teknik som blåser bort chips som inte håller måttet. I en låda under maskinen hamnar de ratade chipsen.

– Vi jobbar mycket med vårt avfall från till­verkningen. Vi skalar inte chipsen längre, och slipper därmed skalresterna. Men det blir ändå en del svinn: de missfärgade chipsen och skivresterna, den yttersta änden på potatisen, bland annat. Det biologiska avfallet hänger ihop med andra miljöfrågor.

Flera insatser samtidigt

Ingela Fondin menar att det är nödvändigt att jobba på flera plan samtidigt när det handlar om miljöfrågor. Just nu gör företaget stora insatser för att öka kunskapen hos operatörer som ska leda till minskat resursutnyttjande i samtliga processteg.

– Lika viktigt som att bli koldioxidneutrala är att jobba med energieffektivisering. Det är också viktigt att minska vattenförbrukningen och mängden avfall från tillverkningen, säger hon. 

"Vi jobbar mycket med vårt avfall från tillverkningen. Vi skalar inte chipsen längre, och slipper därmed skalresterna."

Ingela Fondin, hållbarhetschef på Estrella

Estrella har länge lämnat avfall från snackstillverkningen, det vill säga potatisrester, slam och fett, för framställning av biogas. Det har varit en långsiktig strategi att öka den tillgängliga mängden biogas på marknaden så att företaget ska kunna ta del av ett större biogas­ utbud i sin produktion. Estrella vill gärna vara en del av den cirkulära ekonomin. Sedan 2019 går de utsorterade snacksen till en anläggning som bland annat tillverkar biodrivmedel av avfallet.

Rötas till biogas

Avfallet från fettavskiljaren går till det kommunala reningsverket för rötning.

– Vi lämnar avfallet till Gryaab som rötar det tillsammans med slam från reningsverket. Biogasen som bildas vid rötning uppgraderas sedan i en av Göteborg Energis anläggningar. Visserligen säljs denna biogas som fordonsbränsle. Men vi ser det som att vi i alla fall är med och bidrar till en ökad biogasproduktion i Sverige.
En del av det rötade slammet behandlas och kan användas som gödsel för att till exempel odla nya grödor.

– På så sätt ser vi vårt biologiska avfall som en resurs i kretslopp som både gynnar människor och klimat.

Ingela Fondin gillar dock inte ordet avfall. Hon tycker att det är missledande – avfallet ska ju ses som en resurs.

– Något som kan ingå i en ny kedja och bli något nytt. Med det synsättet blir det mycket roligare att jobba med avfallsfrågor, säger hon och fortsätter:

– Just nu håller vi på och installerar en bättre utrustning som ska separera ut stärkelse från det processavloppsvatten som uppstår vid produktion av chips. Den återvunna stärkelsen kommer att säljas till livsmedelsindustrin eller annan industri som använder stärkelse i sin process.

– Vi bidrar på så sätt till en cirkulär ekonomi genom att öka återvinningen och tillgängligheten på marknaden.

Påbörjar en resa

Ingela Fondin menar att miljöarbetet innebär att ständigt vara på väg mot nya mål och möjligheter.

– Ska vi vara ett attraktivt märke på den svenska marknaden så måste vi röra oss framåt och i rätt riktning. Jag ser det inte som att vi har gjort en resa, jag ser det som att vi nu på­börjar en resa. Det är nu arbetet börjar. Estrella kommer inte att stanna upp bara för att vi når koldioxidmålet.

TEXT: ANNA WAHLGREN

Läs artikeln i tidningen