Miljöprojekt het marknad för investerare

Intresset för att investera i miljöprojekt är rekordstort. Göteborgs stad var pionjär med gröna obligationer för att finansiera biogasanläggningen Gobigas. 

”Jag vill öka tempot i klimatarbetet”

Svante Axelsson är mannen som ska skapa action i klimatarbetet för att nå det svenska målet om en fossilfri fordonsflotta år 2030.
Läs hela artikeln

Grön gas värmer gott

På Lilla torg i Malmö står gasvärmarna tätt på krogarnas uteserveringar. Johan Walterström är en av allt fler krögare som väljer biogas för miljön.

Domsjös byggplaner kan ge fordonsgas i norr

Domsjö fabriker i Örnsköldsvik är en av Sveriges största biogasproducenter. Nu utreds möjligheten att bygga ytterligare ett bioraffinaderi som skulle kunna ge tusentals jobb och säkra tillgången på fordonsgas längs Norrlandskusten.

Läs hela Energigas Nr 2 2017