Svensk miljöteknik lockar hela världen

Nu ska svensk miljöteknik spridas över världen. Organisationen Smart City Sweden har sedan starten för ett år sedan tagit emot 1 700 intresserade besökare som vill veta mer om svensk miljöteknik för framtidens städer.

”Biogasen löser flera problem samtidigt”

 Om man vill irritera Mats Eklund ska man fråga hur många bilar som kan köras på biogas i Sverige.
– Det går inte att svara på. Poängen är att man måste se brett på biogasen i stället för att stirra sig blind på ett enskilt mål. Det är viktigare att fokusera på att lösa lokala problem kring biogasens roll i kretsloppet, säger professorn som leder den svenska forskningen kring biogas.

Unik kretsloppsanläggning gör staden hållbar

I sommar invigs biogasdelen i energibolaget Eons nya kretsloppsanläggning norr om Stockholm. Anläggningen är en del av en supermodern flermiljardinvestering som tagit många år att förverkliga, och som nu ska bli hjärtat i arbetet med att skapa mer hållbara städer. Ett framgångsrecept har varit samarbetet mellan flera olika aktörer.

Alla tjänar på att biogasen får ett lyft

Det krävs ett helhetsgrepp om biogasen, som bidrar till många nyttor i samhället. Biogasens alla fördelar borde uppmärksammas mera, exempelvis vid nyinvesteringar och upphandlingar. Den som bidrar till bättre miljö och hälsa ska gynnas och uppmuntras. Det skriver två representanter för konsultföretaget 2050.

Läs hela Energigas