Organisationen Smart City Sweden vill sprida svensk miljöteknik över världen. Biogas är ett av fokusområdena.

– Många av företagen är små och skulle tjäna mycket på att samverka för att kunna leverera större projekt, säger ordförande Östen Ekengren.

För snart ett år sedan slog Smart City Sweden upp portarna till lokalerna i Hammarby sjöstad i Stockholm. Hit strömmar delegationer från hela världen som vill veta mer om svensk miljöteknik för framtidens städer.

– Det är ett stort intresse. Vi har haft 1 700 personer på besök sedan starten, merparten från Kina och Indien men också från en mängd andra länder, säger Östen Ekengren.

Besökarna slussas ofta via hemländernas ambassader eller via kontakter med det svenska regeringskansliet. De får skräddarsydda program och presentationer inom de områden som de är mest intresserade av. Ofta ingår besök på olika anläggningar under allt från några timmar till rundresor på en vecka. Målet är att kontakterna ska resultera i nya affärer.

– Vi vill vara en katalysator som leder till att svenska företag gör fler exportaffärer, säger Östen Ekengren, som vid sidan av ordförandeskapet i Smart City Sweden också är vice vd på IVL Svenska miljöinstitutet där han leder det internationella arbetet.

Liten organisation

Det är IVL som har initierat och driver arbetet som finansieras av regeringen. Smart City Sweden har än så länge en liten organisation med två heltidsanställda plus konsulter, men Östen Ekengrens ambition är att anställa ytterligare tre personer.

”Vi vill vara en katalysator som leder till att svenska företag gör fler exportaffärer.”

Östen Ekengren, ordförande Smart City Sweden

Genom ett extra statligt bidrag på 25 miljoner kronor, som hanteras av Energimyndigheten, ska verksamheten breddas för att täcka fler områden inom den smarta staden. Smart City Sweden ska även förstärka sin regionala närvaro runt om i Sverige vilket bland annat ska resultera i att fler företag får möjlighet att visa upp sin teknik.

Biogas ett av fokusområdena

Hittills har åtta fokusområden identifierats varav ett är biogas. De olika områdena presenteras på webbplatsen smartcitysweden.com och där finns även en sökbar databas över svenska miljöteknikföretag. Östen Ekengren uppmanar såväl företag som branschorganisationer att hjälpa till att hålla informationen uppdaterad.

– Vi vill också ha in fler företag, säger han och berättar att Smart City Sweden planerar en app som ska erbjudas alla företag. När det kommer besökare som är intresserad av till exempel biogas så kommer alla biogasföretag i databasen att få information och möjlighet att klicka ja om de vill vara med.

”För oss i Sverige är det självklart att ta vara på resurserna och ha  helhetsperspektiv när det gäller hantering av vatten och avfall. Så är det inte i de flesta kommuner runt om i världen.”

Jean Collin, Scandinavian biogas

Vad är då besökarna mest intresserade av? Enligt Östen Ekengren är det ett brett spektrum.

– Det finns ett stort intresse för stadsutveckling som den i Hammarby sjöstad, men även hur vi i Sverige kunnat minska avfallsmängden genom återvinning och sortering. Fjärrvärme är ett annat område som många vill veta mer om.

Inom biogas handlar det bland annat om hur Sverige gör biogas av slam.

– Men också om möjligheten att växa med andra substrat och hur Sverige använder biogas  som fordonsbränsle.

I flera fall letar besökarna efter helhetslösningar. Eftersom biogas är ett område med flera mindre företag finns mycket att tjäna på att samverka för att kunna leverera större projekt, menar han.

Tålamod och ekonomiska muskler

Krister Thulin, bussmarknadschef på Scania Sverige och tidigare marknadschef för Scania i Indien håller med.

– Det är jättebra att vi visar vad vi kan i Sverige genom satsningar som Smart City Sweden, men sedan krävs både tålamod och ekonomiska muskler för att ta det vidare till affärer. Det är en utmaning för Sverige som ett litet land med relativt små men duktiga aktörer på biogasmarknaden

Han berättar att Scania arbetar tillsammans med andra svenska företag för att sälja  helhetslösningar där vattenrening, biogasproduktion och uppgradering ingår tillsammans med Scanias gasbussar. I länder som Indien finns enorma behov, men projekten tar tid att få igenom.

– Det kan ta fem, tio år och är svårt på grund av byråkrati och korruption. Det gäller att vara med i hela kedjan, från till exempel avloppsrening till färdig uppgraderad biogas inklusive tankstation, säger Krister Thulin.

Besök i Henriksdalsverket

Ett företag som vid många tillfällen visat upp anläggningar för utländska besökare är Scandinavian biogas. Vid Henriksdalsverket har grupper av besökare kunnat följa biogasens väg från slam vid vattenreningen till uppgradering till fordonsgas. I Huddinge förvandlas matavfall till uppgraderad biogas som försörjer bland annat en tankstation på plats. Rötresten blir biogödsel för jordbruket.

– För oss i Sverige är det självklart att ta vara på resurserna och ha helhetsperspektiv när det gäller hantering av vatten och avfall. Så är det inte i de flesta kommuner runt om i världen, säger Jean Collin, teknikchef på Scandinavian biogas.

Tröskeln kan därmed vara hög innan en eventuell affär kan komma till stånd. Både  organisation och synen på hur man tar hand om sitt avlopp och sitt avfall behöver ändras.

– Förhoppningen är att vi sår ett frö och målar upp en framtidsvision som de kan ta med sig till sina hemländer, säger Jean Collin.

Först när organisation och infrastruktur är på plats kan en upphandling av en biogasanläggning bli aktuell. Men då handlar det å andra sidan om stora offentliga upphandlingar ofta kopplade till långa driftavtal.

Scandinavian biogas satsar främst i Norden, men tittar även på möjligheter i Asien där företaget redan driver en anläggning i Sydkorea.

– Vi får många spontana förfrågningar från hela världen, men vi är en liten organisation och måste sålla hårt, säger Jean Collin.

Tro på samarbete

Ett litet företag med stor erfarenhet av export är Bioprocess control i Lund. Företaget med tio anställda säljer analysutrustning för bland annat biogasproduktion till 60 olika länder.

– Cirka 95 procent av vår försäljning sker utanför Sverige, säger vd Jing Liu, som även han betonar att det finns mycket att tjäna på om svenska företag kan gå samman och erbjuda olika paketlösningar. Han välkomnar alla initiativ som ökar medvetenheten om svensk teknik.

– Det är bra med marknadsfönster som samlar branschen både på internet och genom andra initiativ. Att som ett litet svenskt företag ge sig in i länder som USA och Kina är ingen lätt uppgift.

MARIE ALPMAN

Läs hela Energigas