– Det här är en unik anläggning som ska hjälpa oss att nå vårt miljömål. År 2025 ska vi enbart  producera energi från förnybara och återvunna energikällor i Sverige, berättar Stefan Håkansson, chef för Eons stadsenergilösningar.

Miljardsatsning

Den nya kretsloppsanläggningen vid Högbytorp i Upplands-Bro kommun är minst sagt ett jätteprojekt – 2,5 miljarder kronor har Eons högsta ledning satsat på att förverkliga en idé som föddes för över ett decennium sedan.

– Ja, det här är inget som man säljer in på en eftermiddag, konstaterar Stefan Håkansson, som nu är den som driver på för att koncernens nya affärsmodell ska få spridning både nationellt och internationellt.

Parallellt med kretsloppsanläggningen i Upplands-Bro pågår byggande av den nya Barkarbystaden i grannkommunen Järfälla. Med 18 000 lägenheter är detta ett av Sveriges största byggprojekt där hållbarhet och kretsloppstänkande är en ledstjärna.

– Ambitionen är att avfallet från Barkarbystaden ska kunna tas omhand och omvandlas i Högbytorp för att sedan komma tillbaka till de boende i form av fjärrvärme, el och biogas, säger Stefan Håkansson.

Den nya kretsloppsanläggningen består av en större biogasanläggning och ett kraftvärmeverk. Dessa byggs intill Ragn-Sells befintliga återvinningsanläggning, som är Sveriges största och mest avancerade.

– Partnerskapet med kommunen och Ragn-Sells är oerhört viktigt så det är ingen slump att vi valt att
bygga just här, säger Stefan Håkansson och får medhåll av Ragn-Sells kommunikationschef Cecili Zarbell:

– Samarbetet gör att vi blir starkare tillsammans än om vi skulle jobba var och en för sig. Dessutom finns ytterligare möjligheter i framtiden, säger hon och menar att det här bara är början på kretsloppsresan.

Biogas till 4 500 bilar

Just nu är Högbytorp en stor byggarbetsplats, men om allt går enligt planerna ska den nya, stora biogasanläggningen med tre rötkammare invigas någon gång under sensommaren berättar Stefan Håkansson.

– Tanken är att vi ska röta organiskt avfall från regionen och producera fordonsbränsle till våra tankstationer. Biogödseln som uppstår som restprodukt ska spridas till närliggande lantgårdar. Det är ingen mening att transportera det längre sträckor, då försvinner hållbarhetsaspekten.

Den nya biogasanläggningen har en kapacitet på 60 gigawattimmar per år, vilket motsvarar drivmedel till 4 500 gasbilar. Som jämförelse kan nämnas att det i dag rullar cirka 55 000 gasdrivna fordon i landet.

Eon har för närvarande 13 tankstationer i Stockholmsområdet och planerar för ytterligare utbyggnad. Närmast på tur står en tankstation intill den nya kretsloppsanläggningen vid Högbytorp och ytterligare en i Botkyrka söder om Stockholm.

Som ett led i Eons mål att bara producera energi från förnybara och återvunna energikällor kommer det 2025 endast finnas biogas på deras tankställen.

– Vi tror verkligen på biogasen som fordonsbränsle. Den står sig galet bra i konkurrensen, särskilt nu när flera städer inför förbud mot dieselbilar.

Substratet till den nya biogasanläggningen ska hämtas från hushåll och företag i regionen. Det kan exempelvis vara matavfall eller rester från livsmedelsindustrin. Även hästgödsel kan bli aktuellt då huvudstadens galoppbana nyligen flyttade från Täby till Upplands-Bro.

Biogas till lokala industrier

På längre sikt hoppas Stefan Håkansson också att Eon kan erbjuda biogas till lokala industrier i området.

– Det handlar framförallt om de industrier som i dag använder fossil gasol. Om vi kan hitta samarbeten med industrier i norra Stockholm behöver det inte bli dyrare med biogas, säger han och menar att nyckeln till framgång är långsiktiga affärsrelationer.

Genom partnerskap och att använda alla aktörers olika kompetenser finns det mycket att vinna. Som exempel nämner han att Eon kan hjälpa kunderna att undvika spillvärme. Det sänker kostnaderna och kompenserar för om biogasen är något dyrare än andra energislag.

Internationellt intresse

Den nya kretsloppsanläggningen i Högbytorp har väckt intresse på många olika håll, även utanför Sverige. Nyligen höll Stefan Håkansson ett föredrag på den internationella avfalls- och  biomassakonferensen i Warszawa och nyfikenheten på Eons kretsloppssatsning var stor.

– Ja, jag höll inte på att komma därifrån eftersom det var så många som ville prata med mig efteråt, skrattar han.

Framförallt handlar det om att Sverige ligger i framkant när det gäller att se avfall som en resurs. Här finns en väl utbyggd fjärrvärme och en bra infrastruktur för återvinning av avfall.

– Många länder lägger fortfarande mycket på deponi, och om de bränner avfallet så återvinner de inte värmen som vi gör, konstaterar han.

”Som kommun arbetar vi med att blir mer klimatsmarta och med den här satsningen hoppas vi kunna vara en inspiration för hela världen.”

Camilla Janson (S) kommunstyrelsens ordförande i Upplands-Bro

Det som är speciellt med den nya kretsloppsanläggningen i Högbytorp är att den kopplar ihop 28 olika tekniska lösningar, allt för att skapa förutsättningar för att göra Stockholmsregionen mer hållbar.

– Man kan se varje teknik som en legobit och det unika är att vi har byggt ihop alla dessa tekniker till en modell. Jag vågar sticka ut hakan och säga att det aldrig har skett tidigare, varken i Sverige eller utomlands.

Just samarbetet mellan energibolag, kommun, byggföretag och andra aktörer är något som Stefan Håkansson förordar och ser som ett framgångsrecept.

– Det är så häftigt att samla alla dessa olika kompetenser runt samma bord. Varje gång som jag gått ifrån ett sådant möte har jag fått med mig något nytt.

Grön kommun

Eons satsning på den nya kretsloppsanläggningen är mycket värdefull för Upplands-Bro kommun. Camilla Janson (S) är kommunstyrelsens ordförande och full av tillförsikt inför framtiden.

– Vi ser jättepositivt på att vi nu kan vara med och utveckla den cirkulära ekonomin. Som kommun arbetar vi med att blir mer klimatsmarta och med den här satsningen hoppas vi kunna vara en inspiration för hela världen, säger hon.

LENA LÄNDIN

Läs hela Energigas