Vätgas vägen till mer gröna bränslen

Produktionen av grön vätgas ska byggas ut kraftigt i Europa. Vätgasen kan produceras på flera olika sätt och i kombination med koldioxid går det även att skapa nya bränslen.

Biogasen motor i gårdens kretslopp

Anders Gunnarssons mål om en storskalig grisproduktion med låga klimatavtryck, ett slutet kretslopp och god djurhälsa har blivit verklighet. På Halla gård i Västergötland är biogasanläggningen nu motor i grisgårdens kretslopp.

Avloppet guld värt i ny stadsdel

Oceanhamnen i Helsingborg är på väg att bli en av Sveriges mest hållbara stadsdelar. Här byggs ett unikt avsloppssystem där vatten, avlopp och matavfall separeras via tre rör och blir till nya råvaror som biogas och biogödsel. 

”Nu pratar alla om vätgas”

Hon rapporterar om klimatförändringarna från världens alla hörn. I en ny bok vänder SVT:s Erika Bjerström blicken mot Sverige och slås av hur klimatkrisen påverkat landet. ”Men det finns hopp, både här och i resten av världen”, säger hon och tar grön vätgas som exempel på en energikälla som alla talar om.

Läs hela Energigas nr 2 2021