Tyvärr dömde Tribunalen till förmån för Landwärme, och dömer därmed att Sveriges statsstödsgodkännanden för skattebefrielse för biogas och biogasol som skulle ha gällt för perioden 2021–2030 är ogiltiga.

Nu verkställs domen vilket innebär att Kommissionen kommer att öppna ärendena igen och inleda en formell granskning av stödordningarna för att sedan fatta nya beslut. Domen bygger nämligen på att Kommissionen inte uppfyllt formalia i beslutsprocessen eftersom ingen fördjupad granskning gjordes innan beslut förra gången. Vi ska naturligtvis göra vad vi kan för att påverka Kommissionen så att ärendena hanteras skyndsamt med nya, positiva beslut som resultat.

Även regeringen kommer att prioritera frågan och arbeta aktivt med kommissionen för att få nya godkännanden på plats. Detta framgår av regeringens pressmeddelande som kan läsas här. Att regeringen anser att skattebefrielsen är viktig framgår även av det brev, undertecknat av finansminister Elisabeth Svantesson och energi- och näringsminister Ebba Busch, som regeringen skickat till Kommissionen för att understryka stödets betydelse för klimatet, industrin och energiomställningen.

Att domen verkställs innebär också att Skatteverket inte längre kommer att bevilja skattebefrielse för biogas eller biogasol som används för uppvärmning eller som motorbränsle. Detta framgår också av information på Skatteverkets hemsida som kan läsas här. Information om detta finns på flera platser på Skatteverkets hemsida. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Energigas Sverige har naturligtvis arbetat med konsekvenserna av domen sedan den publicerades strax före jul. Vårt arbete kommer nu att inriktas på att:

  1. Påverka Kommissionen och bistå regeringen så att återkrav av skattebefrielsen undviks
  2. Hjälpa regeringens och Kommissionen och bistå med information så att nya, positiva statsstödsbeslut kan tas så snabbt som möjligt och
  3. Ta fram förslag på tillfälliga lösningar för att värna biogasen och biogasolen i väntan på nya statsstödsbeslut.

Mer information

Energigas Sveriges begäran om åtgärder för att skattebefrielsen av biogas och biogasol ska kvarstå och tillämpas (24 mars 2023)

”Landwärmedomen” hur påverkas skattebefrielsen för biogas och biogasol (8 mars 2023)

Interpellationsdebatt Fortsatt skattebefrielse för biogas (7 mars 2023)

Tribunalens dom från den 21 december 2022 (T-626/20, Landwärme) om den svenska skattebefrielsen för biogas eller biogasol