Skatteverket uppdaterar kontinuerligt informationen på sin hemsida till följd av Tribunalens dom den 21 december 2022 (T-626/20, Landwärme) om den svenska skattebefrielsen för biogas och biogasol.

Med hänvisning till den osäkerhet som föreligger avseende den fortsatta hanteringen av de aktuella stödordningarna anger Skatteverket den 4 maj på sin hemsida att de bedömer att det i vart fall fram till EU-kommissionens beslut om att inleda den formella granskningen finns skäl att avvakta med eventuella återkrav. Skatteverket känner inte till när EU-kommissionen kommer att fatta ett sådant beslut. Efter att Skatteverket tagit del av beslutet avser Skatteverket att återkomma med en ny bedömning avseende frågan om eventuella återkrav.

Denna information finns att läsa på Skatteverkets hemsida här.

- Det är positivt att Skatteverket avvaktar med beslut om återkrav, men vi anser att Skatteverket inte bara bör avvakta beslut om att inleda den formella granskningen, utan i stället avvakta tills den formella granskningen är genomförd och klar och vi vet om Kommissionen kan godkänna skattebefrielsen eller inte. Om den formella granskningen resulterar i nya, positiva statsstödsbeslut skulle ett tidigare återkrav bara innebära att pengarna åker jojo mellan Skatteverket och de skattskyldiga, säger Anna Wallentin, avdelningschef på Energigas Sverige.