Den 9 mars godkände Kommissionen nya ändringar i GBER för att förenkla och påskynda stödet till EU:s gröna och digitala övergångar, samtidigt som lika villkor på den inre marknaden ska skyddas och bevaras. Ändringarna innebär bland annat att det blir möjligt för regeringen att anmäla stöd enligt GBER som ges genom att helt skattebefria hållbar biogas och biogasol som producerats från vissa råvaror. Ändringarna antogs formellt av Kommissionen den 23 juni och har nu trätt i kraft.

- Äntligen! Säger Anna Wallentin, avdelningschef på Energigas Sverige, om att ändringarna av GBER nu har trätt i kraft och betonar att detta är ett glädjande och viktigt steg i möjligheten att återställa skattebefrielsen för biogas och biogasol.

Energigas Sverige har tillsammans med ett flertal andra aktörer som inser hur viktig och angelägen frågan är för stora delar av det svenska samhället, drivit på för att regeringen ska:

  1. Verka för att det inte blir några återkrav på den skattebefrielse som redan har beviljats genom att se till att EU-kommissionen skyndsamt godkänner skattebefrielse från och med 1 januari 2021 och fram till det datum som skattebefrielse i stället kan tillämpas med stöd av GBER.
  2. Återställa full skattebefrielse omgående för biogas och biogasol med stöd av GBER.
  3. Omgående kommunicera till marknaden att regeringen avser vidta ovanstående åtgärder.

Läs mer på EU-kommissionens hemsida