Den 9 mars godkände EU-kommissionen ändringar av den allmänna gruppundantagsförordningen, förkortat GBER. Syftet är att ytterligare underlätta, förenkla och påskynda stödet till EU:s gröna och digitala omställning. Ändringarna ska göra det lättare för medlemsstaterna att ge stöd i linje med EU:s Industriplan för den gröna given. Det formella antagandet av ändringarna av GBER sker när översättningen av texten till alla officiella språk har slutförts och den antagna texten publicerats i Europeiska unionens officiella tidning (EUT).

De nu godkända ändringarna av GBER innehåller flera positiva delar som underlättar möjligheten att ge stöd för att påskynda den gröna omställningen. Energigas Sverige har tidigare skrivit om att Kommissionen bland annat öppnar för att ge driftstöd (produktionsstöd) till produktion av bland annat biogas i anläggningar med en installerad kapacitet på upp till och med 50 000 ton/år, oavsett vad biogasen ska användas till. Men det finns fler spännande nyheter. En sådan nyhet, som blir extra viktig mot bakgrund av den dom i Tribunalen som förklarat Sveriges statsstödsgodkännanden för skattebefrielsen för biogas och biogasol som ogiltiga, är att det nu blir möjligt att ge stöd genom full befrielse från energiskatt och koldioxidskatt för biogas och biogasol under GBER. I den tidigare versionen av GBER kunde skattebefrielse under GBER bara ges ner till EU:s minimiskattenivå.

- Att full skattebefrielse nu kommer att kunna anmälas under GBER i stället för att ansöka och vänta på ett godkännande från Kommissionen enligt klimat- energi- och miljöstödsriktlinjerna är en stor och viktig förändring som skapar många nya möjligheter, säger Anna Wallentin, avdelningschef på Energigas Sverige.

Kommissionens ändringar av GBER möjliggör även att olika former av inblandningsskyldighet, som exempelvis Sveriges reduktionsplikt, får kombineras med produktionsstöd och/eller skattebefrielse.

Möjligheten att anmäla stöd i form av full befrielse från energiskatt och koldioxidskatt under GBER samt att kombinera stöden även om bränslet omfattas av inblandningsskyldighet, gäller förutom biogas och biogasol, även andra biobränslen.

Läs mer på Kommissionens webbplats