I går, den 9 mars, godkände EU-kommissionen ändringar av den allmänna gruppundantagsförordningen, förkortat GBER. Syftet är att ytterligare underlätta, förenkla och påskynda stödet till EU:s gröna och digitala omställning. Ändringarna ska göra det lättare för medlemsstaterna att ge stöd i linje med EU:s Industriplan för den gröna given. Det formella antagandet av ändringarna av GBER sker när översättningen av texten till alla officiella språk har slutförts och den antagna texten publicerats i Europeiska unionens officiella tidning (EUT).

De nu godkända ändringarna av GBER innehåller flera positiva delar som underlättar möjligheten att ge stöd för att påskynda den gröna omställningen. En mycket viktig ändring är att Kommissionen nu öppnar för att ge driftstöd (produktionsstöd) till produktion av bland annat biogas i anläggningar med en installerad kapacitet på upp till och med 50 000 ton/år, oavsett vad biogasen ska användas till. I nuvarande GBER har den möjligheten varit begränsad till biogas som ska användas som drivmedel.

- Att GBER nu öppnar för stöd till produktion av biogas oavsett om gasen ska användas inom industrin, för uppvärmning eller som drivmedel är mycket glädjande och en ändring som Energigas Sverige har arbetat hårt för att få till, säger Anna Wallentin, avdelningschef på Energigas Sverige.

Ändringarna av GBER innebär också att det blir möjligt att ge driftstöd till produktion av förnybar vätgas i anläggningar med en installerad kapacitet upp till och med 3 MW.

Läs mer på Kommissionens hemsida

Länk till Energigas Sverige svar på samråd med förslag till gröna GBER

Länk till Energigas Sveriges inspel till Kommissionen om behovet av ändringar i GBER