Sveriges klimatpolitik har tappat styrfarten. För första gången på två decennier leder en förändrad politik till ökade utsläpp. Det konstaterar Klimatpolitiska rådet i en ny rapport. I SVTs Agenda den 2 april stod debatten mellan att antingen sänka bränslepriserna eller att nå Sveriges klimatmål. Inte mycket uppmärksamhet gavs till okomplicerade lösningar som bidrar till både och. Blott 45 sekunder, för att vara exakt.

Vi syftar på biogasens och biogasolens skattebefrielse. Tack vare decennier av skattebefrielse finns biogas idag i stora delar av svenskarnas vardag, även om den för många är osynlig. Få känner till att morgonkaffet och fredagschipsen tillverkas och transporteras med förnybar energi från biogas och biogasol. Eller att familjens mat- och toarester blir till biogas och växtnäring som återförs till jordbruket. I hela 16 av 21 regioner åker svenskarna buss som drivs med biogas, ofta lokalt producerad och ibland från lantbrukets gödsel. En del har till och med biogasproducerad el och fjärrvärme hemma i huset.

Skattebefrielsen har varit motorn i denna klimatsmarta, cirkulära ekonomi som bidrar till försörjningstrygghet och ett välmående jordbruk. Tills för en dryg månad sedan, den 7 mars, då den plötsligt slopades. Inte för att regeringen eller något parti i riksdagen ville det, utan på grund av en dom i EU-tribunalen.

Tribunalen menar att EU-kommissionen borde ha gjort en fördjupad granskning i samband med att kommissionen för snart tre år sedan godkände förlängningen av den svenska skattebefrielsen. Ingen fördjupad granskning gjordes. Därför har tribunalen nu ogiltigförklarat godkännandet.

Det kan verka absurt, särskilt som EU storsatsar på biogas med målet att tiodubbla produktionen till 2030, men på grund av kommissionens misstag tas nu både energi- och koldioxidskatt ut på klimatsmart biogas och biogasol, på samma nivå som för fossila bränslen.

Det är som att införa sockerskatt på broccoli. Och som härsken grädde på moset riskerar 700 svenska aktörer en retroaktiv skattesmäll på mer än 3 miljarder kronor.

Förutom att en del företag riskerar konkurs får den plötsliga skatten ekonomiska konsekvenser i samhället. Tyvärr är det konsumenterna som får stå för den slutliga notan i ett läge där inflationen redan frestar på svenskarnas ekonomi.

Det handlar om ökade drivmedelskostnader som drabbar miljöhjältar som kör biogasbil men också kollektivtrafik och åkerier. I förlängningen kan det tvinga fram höjda biljettpriser eller färre avgångar i busstrafiken, liksom höjda priser mot handeln. Med skatt på biogas ökar också avfalls- och VA-sektorns kostnader, vilket inte kan tas ut på något annat sätt än på invånarnas avgifter.

Allra sorgligast är ändå: För varje dag som går med skatt på biogas och biogasol backar vi ännu längre bort från Sveriges redan hotade klimatmål. Biogaslastbilarna har gått från nästan tio procent av försäljningen till i princip noll, som en direkt konsekvens av skatten. Och på bara en månad har flera industrier bytt tillbaka till fossila bränslen, av samma skäl.

Samtidigt har det plötsligt blivit en förlustaffär att producera el och värme från biogas vid kommunala deponier och på svenska gårdar. Alternativet blir att fackla bort biogasen, alltså elda upp den utan att göra något vettigt av den, mitt under pågående energikris i Europa.

Enligt ett pressmeddelande arbetar regeringen för att så snabbt som möjligt få nya godkännanden för skattebefrielse på plats. Sverige behöver nya godkännanden för att säkerställa att det inte blir en retroaktiv skattesmäll för åren som gått. Det är viktigt och vi uppskattar regeringens arbete. Men att få nya godkännanden på plats kan ta ett till två år. Den tiden har vi inte.

I ett öppet brev till berörda ministrar uppmanar vi, och ett 50-tal företag och andra organisationer, regeringen att välja en snabbare väg för att lösa situationen nu och framåt: Återställ full skattebefrielse omgående med stöd av de nya bestämmelserna i EUs allmänna gruppundantagsförordning.

Tack vare de nya EU-bestämmelserna, som beslutades 9 mars och som börjar gälla så fort den konsoliderade versionen har publicerats, behöver regeringen inte vänta på nytt godkännande för att åtgärda situationen här och nu. En fantastisk möjlighet som kommer mycket lägligt!

All respekt för att målkonflikter måste ges utrymme i klimatdebatten. Men glöm inte de okomplicerade åtgärderna som bidrar till både klimatmål, försörjningstrygghet och sänkta bränslepriser. Att återställa skattebefrielsen för biogas och biogasol är en sådan åtgärd. Vår uppmaning till regeringen är att göra precis det, och att göra det snabbt.

Mattias Goldmann, grundare av 2030-sekretariatet

Therese Hjelseth, styrelseledamot i Energikontoren Sverige

Filippa Borgström, verksamhetsledare Klimatkommunerna

Palle Borgström, förbundsordförande Lantbrukarnas Riksförbund LRF

Johan Wadman, vd, Svensk Kollektivtrafik

Åsa Pettersson, vd, Energiföretagen Sverige

Maria Malmkvist, vd, Energigas Sverige

Tony Clark, vd, Avfall Sverige

Pär Dalhielm, vd, Svenskt Vatten

Gustav Melin, vd, Svenska Bioenergiföreningen

Marcus Dahlsten, vd, Transportföretagen

Rickard Gegö, vd, Sveriges Åkeriföretag

Jesper Johansson, ordförande Gröna Mobilister

Debattartikeln publicerades först i Dagens Opinion