EU-kommissionen ska nu inleda en formell granskning av stödordningarna och därefter fatta nya statsstödsbeslut om skattebefrielsen. I avvaktan på EU-kommissionens beslut anger Skatteverket på sin hemsida att de är förhindrade att medge skattebefrielse för biogas respektive biogasol och att de därför fortsättningsvis inte kommer att medge avdrag eller återbetalning för skatt på biogas eller biogasol. Denna information finns att läsa på Skatteverkets hemsida här.

Det är dock viktigt att notera att Skatteverket också skriver att även om det inte längre går att göra avdrag eller ansöka om återbetalning när du har förbrukat biogas eller biogasol vid uppvärmning eller som motorbränsle, så är det fortfarande möjligt att göra avdrag om du har sålt biogas eller biogasol till en privatperson som ska använda den för uppvärmning. Även denna information finns att läsa på Skatteverkets hemsida här.

- Detta är ett mycket viktigt tydliggörande från Skatteverket, som grundar i att lagen om skatt på energi anger att det är förbrukaren som är stödmottagare vid användning av biogas eller biogasol för uppvärmning samtidigt som en privatperson inte kan vara stödmottagare enligt EU-rätten, säger Anna Wallentin, avdelningschef på Energigas Sverige.