I Sverige är det fordonsgas som är det vanligaste gasformiga drivmedlet. Fordonsgas består av biogas, naturgas eller kombinationer av de båda. Men i många andra länder, inte minst i Europa, är även gasol ett etablerat drivmedel för vägfordon. Vätgas introduceras nu också som drivmedel både i Sverige och i andra delar av världen.

Biogasandelen i fordonsgasen har ökat successivt sedan introduktionen på 1990-talet. Sedan 2008 har biogasandelen hela tiden varit högre än naturgasandelen och 2020 hade biogasandelen ökat till hela 95 procent.

I dag finns det över 200 publika tankställen för fordonsgas som försörjer nästan 55 000 fordon.

Både personbilar och tunga fordon kör på gas

Fordonsgasen komprimeras till högt tryck, cirka 200 bar, innan den tankas i fordon speciellt anpassade för gasdrift. Personbilar är av typen bi-fuel, det vill säga de kan köras på både fordonsgas och bensin, medan tyngre fordon som lastbilar och bussar enbart är anpassade för gas. För tunga långväga transporter på väg används flytande fordonsgas, det vill säga förvätskad biogas (LBG) eller förvätskad naturgas (LNG). Karta över tankställen för flytande fordonsgas

Det finns ett brett utbud av gasdrivna personbilar och transportbilar idag då Volkswagen, Seat, Skoda, Audi, Fiat, Suzuki och Ford tillverkar gasbilar. Det går även att konvertera andra bensinbilar till gasbilar.

Volvo, Scania, Iveco, Mercedes och Renault tillverkar gasdrivna lastbilar och än fler fordonstillverkare tillverkar gasdrivna bussar.

Totalt finns det idag över 60 gasfordonsmodeller, enligt Vehicle Catalogue 2019 som branschorganisationen NGVA Europe sammanställt.

Lägre klimat- och miljöpåverkan med gas

Fordonsgas är idag ett av de drivmedel som har absolut lägst klimat- och miljöpåverkan. Jämfört med bensin och diesel är utsläppen av koldioxid upp till 90 % lägre med biogas och cirka 25 % lägre med naturgas. Dessutom ger gasdrivna fordon mycket låga utsläpp av kväveoxider och partiklar. Läs mer om biogasens klimatprestanda här.

År 2020 såldes det 1 416 GWh komprimerad fordonsgas, vilket motsvarar cirka 110 000 ton eller 146 miljoner Nm3. Andelen biogas i fordonsgasen var 95 procent och därmed börjar branschen att närma sig det uppsatta målet som innebär 100 procent biogas i fordonsgasen senast år 2030. Den flytande fordonsgasen ökar nu snabbt och 2020 såldes det 75 GWh flytande fordonsgas, vilket är mer än tre gånger så mycket som året innan.