Tunga lastbilar med vita släp rullar in och ut från Götene kyltransporters stora lager i Götene. Här lastas kylda och frysta livsmedel som körs ut till kunderna från Stockholm i norr till Malmö i söder. Företaget har vuxit stadigt under de senaste åren och har i dag 110 kylbilar berättar företagets huvudägare Ulf Johansson

– En av hemligheterna är att vi legat i framkant när det gäller miljöarbete.

Efter att ha klivit av som vd ägnar han numera mycket tid åt att utveckla företaget i hållbar riktning. För tre år sedan slutade företaget att tanka fossil diesel. I stället drivs bilarna och kylmaskinerna i släpen med biodiesel.

50 kylbilar på gas

Företaget har också inlett en stor satsning på gaslastbilar. Under de närmaste åren ska upp till 50 nya bilar som går på flytande biogas köpas in och sättas i reguljär trafik. De fem första levererades i våras och Ulf Johansson berättar att ytterligare tre kommer i höst. Planen är att fortsätta att köpa in fem till tio nya gaslastbilar om året. Utöver de egna bilarna kör Götene kyltransporter en provbil som ägs av Volvo och som lastbilstillverkaren använder för att analysera data kring drift och förbrukning.

Avgörande för att investeringarna i nya gaslastbilar ska bli möjlig är ett stöd från Klimatklivet, ett statligt investeringsprogram för att minska utsläppen av koldioxid.

– Utan bidraget hade vi inte kunnat göra den här satsningen. Gaslastbilarna är betydligt dyrare att köpa in och det är svårt att ta betalt för merkostnaden, säger Ulf Johansson.

En annan viktig förutsättning för gassatsningen är att det går att tanka. I Götene finns sedan i mars i år ett tankställe för flytande fordonsgas som utnyttjas av Götene kyltransporter.

– Nu börjar tankställena att komma och det funkar bra att köra till storstäderna, men det finns fortfarande vita fläckar, säger Ulf Johansson och berättar att han gärna hade satt gasbilar i drift i samband med ett nytt kontrakt för Arla i Uddevalla.

– Nu blev det RME i stället eftersom vi inte kunde vänta på att tankstationerna skulle bli klara.

Han hoppas att utbyggnaden ska gå i den takt som gasföretagen lovat och att det byggs fler biogasanläggningar så att så mycket som möjligt av den tankade gasen består av biogas.

Först med gaslastbil

När det kommer till gasdrift var Götene kyltransporter tidigt ute och var först i landet med en gaslastbil från Volvo 2010. Lastbilen, som tankades med flytande fordonsgas, gick 100 000 mil innan gastanken monterades bort och bilen pensionerades som ”extrabil” i Götene.

Ulf Johansson säger att då, liksom nu, var det möjligheten att tanka som satte begränsningarna. Därför blev det inga fler inköp av gas lastbilar efter 2010. Han behöll dock kontakten med Volvo och har följt utvecklingen av tekniken. Under 2017 utfördes fältprov med två av den nya generationens gaslastbilar tillsammans med Volvo. Bilarna kördes i normal drift och eftersom testerna föll väl ut beslutade Götene kyltransporter under förra året om den stora satsningen på 50 gaslastbilar.

Erfarenheterna så här långt är goda berättar Ulf Johansson.

– Tekniken har fungerat bra. Själva tankningen har inte heller varit några problem. Där emot har vi haft en del krångel med kortläsarna, men ibland är de enklaste problemen de största.

Nöjda kunder

Miljösatsningen har också tagits väl emot av kunderna, däribland flera stora livsmedelskedjor som Ica, Coop, Dagab och Arla.

– De stora företagen kräver numera att vi kör på förnybart bränsle. Sedan finns det så klart andra kunder som bara bryr sig om priset


”Det är mycket prat om att bli fossilfria till 2030 eller 2040, men om man bara vill så går det redan i dag. Problemet är att transportbranschen är väldigt stel och trög.”

Ulf Johansson, Götene kyltransporter

Men förr eller senare kommer miljökrav att ställas av alla kunder och då vill Götene kyltransporter ligga i fronten. Ulf Johansson anser att transportnäringen skulle kunna göra mycket mer för klimatet.

– Det är mycket prat om att bli fossilfria till 2030 eller 2040, men om man bara vill så går det redan i dag. Problemet är att transportbranschen är väldigt stel och trög.

Deltar i LGB-­projekt

Att köra tunga transporter på flytande metan är fortfarande ganska nytt. Götene kyltransporter deltar i projektet ”Västsvensk arena för flytande biogas” som varit till god hjälp enligt Ulf Johansson.

– Som företagare hinner man inte med allt själv och de har stöttat oss med kunskap.

I projektet, som leds av Closer vid Lindholmen science park, deltar även Fordonsgas Sverige som står bakom tankstället i Götene, Gasum och Volvo lastvagnar tillsammans med Chalmers tekniska högskola, IVL Svenska miljöinstitutet och Biogas väst. Tillsammans ska bland annat en forskningsstudie genomföras för att visa vilken roll biogasen kan spela i omställningen till ett fossilfritt transportsystem.

En viktig fråga är vad det egentligen kostar att köra på flytande fordonsgas. För att få svar kommer projektet bland annat att ha tillgång till driftdata från Volvo-bilarna hos Götene kyltransporter.

Olika miljösatsningar

Företagets miljösatsningar stannar inte vid förnybara bränslen. Förra året installerades solceller på taken till kyllagren i Götene och Lidköping. Solcellsanläggningarna är på 250 kilowatt på respektive ort. Ulf Johansson uppskattar att det täcker ungefär en tredjedel av elbehovet.

– Det fina är att behovet av kyla är som störst när det är som soligast och varmast.

Bränslesnål körning

Företaget jobbar också mycket aktivt med att utbilda sina chaufförer i att köra så bränslesnålt som möjligt. Genom att undvika snabba accelerationer och att släppa gaspedalen i tid för att undvika inbromsningar går det att spara bränsle. All kördata loggas så att chaufförerna vet hur de ligger till när det gäller bränsleekonomin.

– Det kan skilja upp till 20 procent. Vi ser att bränsleförbrukningen stiger under sommaren eftersom semestervikarierna inte är lika duktiga på ecodriving som våra ordinarie chaufförer, säger Ulf Johansson.

Klimatstöd till 400 LBG­-fordon
  • Totalt har det statliga investeringsprogrammet Klimat-klivet beviljat bidrag till 400 fordon som drivs med flytande biogas, LBG.
  • Det företag som planerar för flest gasdrivna fordon är logistikföretaget Dagab som beviljats bidrag för 70 tunga lastbilar.
  • Under oktober öppnar Klimatklivet den sista ansökningsomgången för året.

Text: MARIE ALPMAN 

Läs artikeln i tidningen