Fordonsgasutvecklingen i Sverige

Fordonsgas har funnits i Sverige sedan början av 1990-talet. Till en början bestod den enbart av naturgas men efter biogasens inträde har biogasens andel ökat för varje år. Sedan 2008 har biogasandelen i fordonsgasen varit mer än hälften och år 2017 var den hela 86 procent.

Fordonsgasförsäljning per månad 2018

Fordonsgasförsäljning per månad 2017

Tankställen för fordonsgas

I slutet av 2017 fanns det 175 publika tankställen för fordonsgas. Utöver dessa fanns vid samma tidpunkt även 61 icke publika tankställen.

Publika tankställen är tankställen där leveranser sker till allmänheten. Icke publika tankställen är tankställen där leveranser till fordon antingen är svårtillgängliga för allmänheten eller endast är tillgängliga för enskilda kommuner eller företag.

Gasfordon i Sverige

I slutet av 2017 fanns det 55 117 gasfordon i Sverige. Av dessa var 2 533 bussar, 854 tunga fordon och resterande personbilar och skåpbilar.

Mer om fordonsgas och gasbilar