Utveckling gasformig fordonsgas i Sverige

Fordonsgas har funnits i Sverige sedan början av 1990-talet. Till en början bestod den enbart av naturgas men efter biogasens inträde har biogasens andel ökat för varje år. Sedan 2008 har biogasandelen i fordonsgasen varit mer än hälften och 2023 var den uppe i 95 procent. 

Utveckling flytande fordonsgas i Sverige

Försäljningen av flytande fordonsgas har ökat snabbt de senaste åren och under 2023 har de sålda volymerna fortsatt öka kraftigt. Totalt såldes 462 GWh flytande fordonsgas och andelen flytande biogas, LBG, var 78 procent. 

Tankstationer för fordonsgas

I slutet av 2023 fanns det 228 publika tankstationer för fordonsgas. Utöver dessa fanns vid samma tidpunkt 63 icke publika tankstationer.

Publika tankstationer är stationer där leveranser sker till allmänheten. Icke publika tankstationer är stationer där leveranser till fordon antingen är svårtillgängliga för allmänheten eller endast är tillgängliga för enskilda kommuner eller företag, exempelvis bussdepåer.

Se alla publika tankstationer för gasformig fordonsgas här.

Se alla tankstationer för flytande fordonsgas här.

Gasfordon i Sverige

I slutet av 2023 fanns det 49 633 gasfordon i Sverige. Av dessa var 2 562 bussar, 2 568 tunga lastbilar och resterande personbilar och skåpbilar. 

Mer om fordonsgas och gasbilar

Download:
Biomethane in Sweden – market overview and policies