Fordonsgasutvecklingen i Sverige

Fordonsgas har funnits i Sverige sedan början av 1990-talet. Till en början bestod den enbart av naturgas men efter biogasens inträde har biogasens andel ökat för varje år. Sedan 2008 har biogasandelen i fordonsgasen varit mer än hälften och 2018 var den uppe i 91 procent. Första halvåret 2019 var biogasandelen hela 94 procent.

Fordonsgasförsäljning per månad 2019

Tankställen för fordonsgas

I slutet av 2018 fanns det 185 publika tankställen för fordonsgas. Utöver dessa fanns vid samma tidpunkt cirka 60 icke publika tankställen.

Publika tankställen är tankställen där leveranser sker till allmänheten. Icke publika tankställen är tankställen där leveranser till fordon antingen är svårtillgängliga för allmänheten eller endast är tillgängliga för enskilda kommuner eller företag. Se alla tankställen för fordonsgas här.

Gasfordon i Sverige

I slutet av 2018 fanns det 54 352 gasfordon i Sverige. Av dessa var 2 522 bussar, 920 tunga fordon och resterande personbilar och skåpbilar.

Mer om fordonsgas och gasbilar