Fordonsgasutvecklingen i Sverige

Fordonsgas har funnits i Sverige sedan början av 1990-talet. Till en början bestod den enbart av naturgas men efter biogasens inträde har biogasens andel ökat för varje år. Sedan 2008 har biogasandelen i fordonsgasen varit mer än hälften och 2020 var den uppe i hela 95 procent.

Fordonsgasförsäljning per månad 2020

Biogasandelen i fordonsgasen är nu uppe över 95 procent. Den totala försäljningen av fordonsgas gick dock ner något jämfört med året innan, delvis på grund av minskad efterfrågan till följd av coronapandemin.

Flytande fordonsgas utveckling

Under 2019 tog försäljningen av flytande fordonsgas ett stort steg framåt med en femdubbling av sålda volymer jämfört med året innan och under 2020 har de sålda volymerna fortsatt öka kraftigt. Totalt såldes 75 GWh flytande fordonsgas under 2020 och andelen flytande biogas, LBG, var 48 procent.

Försäljning flytande fordonsgas per månad 2020

Efterfrågan på flytande fordonsgas fortsätter att öka under 2020 och andelen biogas är snart uppe i 50 %.

Tankstationer för fordonsgas

I slutet av 2020 fanns det 205 publika tankstationer för fordonsgas. Utöver dessa fanns vid samma tidpunkt cirka 60 icke publika tankstationer.

Publika tankstationer är stationer där leveranser sker till allmänheten. Icke publika tankstationer är stationer där leveranser till fordon antingen är svårtillgängliga för allmänheten eller endast är tillgängliga för enskilda kommuner eller företag, exempelvis bussdepåer. Se alla publika tankstationer för fordonsgas här.

Tankstationer för flytande fordonsgas

I slutet av 2020 fanns det 23 tankstationer för flytande fordonsgas. Se alla tankstationer för flytande fordonsgas här.

Gasfordon i Sverige

I slutet av 2019 fanns det 53 982 gasfordon i Sverige. Av dessa var 2 618 bussar, 1 034 tunga fordon och resterande personbilar och skåpbilar.

Mer om fordonsgas och gasbilar

Download:
Biomethane in Sweden – market overview and policies