Utveckling komprimerad fordonsgas i Sverige

Fordonsgas har funnits i Sverige sedan början av 1990-talet. Till en början bestod den enbart av naturgas men efter biogasens inträde har biogasens andel ökat för varje år. Sedan 2008 har biogasandelen i fordonsgasen varit mer än hälften och 2021 var den uppe i hela 96 procent.

Utveckling flytande fordonsgas i Sverige

Under 2019 tog försäljningen av flytande fordonsgas ett stort steg framåt med en femdubbling av sålda volymer jämfört med året innan och under 2021 har de sålda volymerna fortsatt öka kraftigt. Totalt såldes 150 GWh flytande fordonsgas under 2021 och andelen flytande biogas, LBG, var 65 procent.

Tankstationer för komprimerad fordonsgas

I slutet av 2021 fanns det 212 publika tankstationer för fordonsgas. Utöver dessa fanns vid samma tidpunkt cirka 60 icke publika tankstationer.

Publika tankstationer är stationer där leveranser sker till allmänheten. Icke publika tankstationer är stationer där leveranser till fordon antingen är svårtillgängliga för allmänheten eller endast är tillgängliga för enskilda kommuner eller företag, exempelvis bussdepåer. Se alla publika tankstationer för fordonsgas här.

Tankstationer för flytande fordonsgas

I slutet av 2021 fanns det 26 tankstationer för flytande fordonsgas. Se alla tankstationer för flytande fordonsgas här.

Gasfordon i Sverige

I slutet av 2021 fanns det 52 635 gasfordon i Sverige. Av dessa var 2 766 bussar, 1 426 tunga fordon och resterande personbilar och skåpbilar.

Mer om fordonsgas och gasbilar

Download:
Biomethane in Sweden – market overview and policies