Fordonsgasutvecklingen i Sverige

Fordonsgas har funnits i Sverige sedan början av 1990-talet. Till en början bestod den enbart av naturgas men efter biogasens inträde har biogasens andel ökat för varje år. Sedan 2008 har biogasandelen i fordonsgasen varit mer än hälften och 2019 var den uppe i 94 procent.

Fordonsgasförsäljning per månad 2020

Under första halvåret 2020 var biogasandelen i fordonsgasen uppe i över 95 procent. Den totala försäljningen av fordonsgas gick ner något jämfört med samma period förra året, på grund av minskad efterfrågan till följd av coronapandemin.

Flytande fordonsgas utveckling

Under 2019 tog försäljningen av flytande fordonsgas ett stort steg framåt med en femdubbling av sålda volymer jämfört med året innan. Totalt såldes 23 GWh flytande fordonsgas och andelen flytande biogas, LBG, var 46 procent.

Försäljning flytande fordonsgas per månad 2020

Efterfrågan på flytande fordonsgas fortsätter att öka under första halvåret 2020. Andelen biogas är 47,5 procent.

Tankstationer för fordonsgas

I slutet av 2019 fanns det 195 publika tankstationer för fordonsgas. Utöver dessa fanns vid samma tidpunkt cirka 60 icke publika tankstationer.

Publika tankstationer är stationer där leveranser sker till allmänheten. Icke publika tankstationer är stationer där leveranser till fordon antingen är svårtillgängliga för allmänheten eller endast är tillgängliga för enskilda kommuner eller företag, exempelvis bussdepåer. Se alla publika tankstationer för fordonsgas här.

Tankstationer för flytande fordonsgas

Under 2019 nära tredubblades antalet tankstationer för flytande fordonsgas, från 6 till 17 stycken. Se alla tankstationer för flytande fordonsgas här.

Gasfordon i Sverige

I slutet av 2019 fanns det 53 982 gasfordon i Sverige. Av dessa var 2 618 bussar, 1 034 tunga fordon och resterande personbilar och skåpbilar.

Mer om fordonsgas och gasbilar