Frågan om luftkvaliteten i våra städer ligger högt upp på agendan. 29 september släppte Europeiska miljöbyrån en rapport som visar att luftkvaliteten i Europa blir långsamt bättre. Men luftföroreningar utgör fortfarande en fara för människors hälsa och miljön. Vägtransporter är en av de största källorna till luftföroreningar i Europa, särskilt vad gäller skadliga förorenande ämnen som kvävedioxid och partiklar i atmosfären. Dieselns utsläpp och hälsopåverkan ifrågasätts allt mer. Nya miljözoner som begränsar dieselbilarna diskuteras livligt bland politiker. Statistik över nybilsförsäljningen visar att försäljningen av dieselbilar sjunker medan gasbilarna och andra miljöbilar ökar.

Fordonsbranschen förutspår att försäljningen av gasbilar kommer att fortsätta öka. Samtidigt pågår utvecklingen av biogastekniken i lastbilsbranschen där våra stora fordonstillverkare utvecklat nya lastbilar med motorer optimerade för biogas.

Biogas ger minskade utsläpp

Det är en helt naturlig utveckling. Biogas innebär radikalt minskade utsläpp av kväveoxider jämfört med diesel och en bättre hälsa i städerna.

Dessutom är biogas en del av städernas kretslopp, eftersom den produceras av vårt avfall. Resterna blir biogödsel för närodlad ekologisk mat. Det innebär stora klimatfördelar jämfört med fossilbränslen.

Sverige som grön inspiratör

Resten av Europa ser i dag gas som ett viktigt alternativ till elektrifiering och intresset är stort för ökad inblandning av biogas. Här är Sverige en föregångare och grön inspiratör med cirka 80 procent biogas i fordonsgasen.

Vi har tagit fram en uppdaterad nationell strategi för att biogasens fördelar ska kunna tas tillvara bättre i Sverige. Det blir ett inspel till den biogasutredning som startar nästa år. Därför blir 2018 biogasens år!

Följ oss på Facebook för att följa arbetet med #Biogas2018!