Antalet gasdrivna tunga lastbilar, som drivs med flytande fordonsgas har ökat stadigt i Europa. I dag finns tre gånger fler jämfört med för tre år sedan. Även i Sverige ökar intresset. Redan nu har Naturvårdsverket, som behandlar ansökningarna om klimatstöd, beviljat pengar till 20 stationer och fler ansökningar väntar på besked.

Största satsningen gör Gasum, som utöver de 25 tankstationerna för flytande fordonsgas i Sverige bygger ytterligare 25 tankstationer i Finland och Norge där tunga lastbilar kan tanka.

– Vårt mål är att erbjuda transportnäringen ett bränsle som är både hållbart och ekonomiskt fördelaktigt jämfört med traditionella fossila alternativ, säger Mikael Antonsson.

Planen på 25 stationer förutsätter dock att företaget också får ekonomiskt stöd från Klimatklivet för detta. I nuläget har 16 stationer fått klartecken och de första öppnar redan i början av nästa år.

Göteborg först ut

Den första tankstationen för flytande fordonsgas byggdes redan 2010 i Göteborg av företaget Fordonsgas Sverige, som också har en station i Jönköping. Nu bygger de ytterligare två; en i Götene som beräknas öppna 2018 och en i Mjölby som öppnar 2019. Den sistnämnda byggs med EUstöd. Fordonsgas Sverige planerar också att bygga ytterligare cirka tio stationer längs E20, E4 samt E6. Så här kommenterar Fordonsgas Sveriges vd Emil Glimåker företagets satsning:

– De nya stationerna är ett första steg i vår stora satsning på att etablera en infrastruktur för flytande gasenergi, en oerhört viktig del i att ställa om tung trafik från fossila bränslen till förnybara energikällor.

Även gasbolaget Aga bygger ut sitt nät. I dag driver man tre tankställen för flytande fordonsgas och planerar för ytterligare fem de närmaste två-tre åren. Exakta orter är inte beslutade, men det handlar om Stockholms, Uppsalas och Östergötlands län, samt Göteborgs- och Malmöregionen.

Även Tekniska verken i Linköping och dess dotterbolag Svensk biogas har fått pengar och planerar bland annat för en tankstation i Linköping.

Läs hela Energigas