Första delen av projektet

Projektet Nationellt biogasarbete startades under 2014 och pågick först under två år. Under projekttiden togs det fram ett förslag till en nationell biogasstrategi i nära samarbete med branschen och Energigas Sveriges medlemsråd. Förslaget lanserades i december 2015 och i förslaget specificeras ett nationellt mål för användning om totalt 15 TWh biogas till år 2030. Målet är ambitiöst men väl realistiskt.

Fortsättning och fördjupning i ytterligare två år

Andra delen av projektet Nationellt biogasarbete startades under våren 2016 och pågick även det under två år. Förslaget till Nationell biogasstrategi 2.0 lanserades 12 april 2018. Strategin kommuniceras och sprids till politiker, myndigheter och departement för att öka kunskapen kring biogas som resurs och hur biogasen kan bidra till målen inom flertalet politikområden. Biogasmarknadsutredningen som startade sitt arbete hösten 2018 är en annan självklar kontaktpunkt.

Projektet är ett samverkansprojekt som Energigas Sverige driver tillsammans med Avfall Sverige, Biogasbolaget, E.ON, Gasnätet Stockholm, Göteborg Energi, Purac, Region Skåne, Scandinavian Biogas, SSAB, Swedegas, Tekniska verken i Linköping samt Öresundskraft. Fler deltagare från hela branschen välkomnas att medverka i projektet.