Cirka 1 000 lastbilar kör varje dag leveranser för Ica i Sverige. Men tidiga morgnars lukt av dieselavgaser kan snart vara ett minne blott. Företaget fasar nu ut fossila bränslen, med målet att alla vägtransporter mellan lager och butiker ska vara fossilfria 2030.

– Det blir en tuff resa, som kräver omställningar, men där vår satsning på biogas ger ett viktigt bidrag, säger Kerstin Lindvall, hållbarhetsdirektör på Ica-gruppen.

Under de senaste två åren har Ica Sverige gått från noll användning av biogas till 3 200 ton i år. Var tionde transport mellan Icas lager och butiker körs numera på biogas. Det har lett till en minskning av koldioxidutsläppen med 10 000 ton.

– Biogas är ett bränsle som är väldigt bra för att få bort klimatavtryck. Fast i nuläget vet vi inte vilka bränslen som kommer att finnas på marknaden 2030, eller om det finns infrastruktur överallt. Därför vill vi vara öppna för och jobba med en mix av bränslen, säger Kerstin Lindvall.

Ny drivmedelsstrategi

Hälften av Ica-gruppens klimatutsläpp kommer från transporter. Därför har företaget lanserat en drivmedelsstrategi. Tack vare den körs redan nu cirka 70 procent av vägtransporterna mellan lager och butiker på fossilfria bränslen – HVO, biogas, RME, etanol (ED95) eller el.

En satsning på eldrivna tunga lastbilar med släp pågår också i samarbete med Volvo.

– När det gäller fossilfria transporter finns inte bara en lösning, utan vi måste jobba på flera fronter samtidigt. Vi tror på elektrifiering, men kan inte sitta och vänta på att batterier och vätgasdrift är fullt utbyggda så att de täcker vårt behov från Ystad till Riksgränsen, säger Åsa Meivert Rydén, chef logistik avtal hos Ica Sverige.

Det krävs en hel del för att nå företagets mål om netto-noll klimatpåverkan 2030. I dag är utsläppen från hela verksamheten i Sverige och Baltikum uppemot 95 000 ton per år.

– En utmaning är att det numera ska vara förnybara bränslen överallt i samhället. Det är bra, men någonstans ifrån måste också råvaran komma, i tillräckliga volymer. Dessutom krävs fordon som är certifierade för biobränslen, säger Kerstin Lindvall.

Stor efterfrågan

Ica är inte ensamt om att efterfråga biogas. Mellan 2010 och 2020 har försäljningen av fordonsgas i Sverige ökat från drygt 70 000 ton per år till nära 110 000 ton. Andelen biogas har också ökat dramatiskt och är nu 95 procent.

Även efterfrågan på flytande fordonsgas har tagit rejäl fart. Förra året ökade försäljningen i Sverige med 230 procent. Ungefär hälften är flytande biogas, LBG.

”Vi är positivt överraskade över att det varit så stort intresse från transportörerna. Målet från början var att få ut cirka tio LBG-lastbilar på vägarna, men nu är redan 100 lastbilar ute och rullar och ytterligare cirka 200 är på väg ut.”

Johan Laurell, projektledare för Drive LBG

En bidragande orsak till ökningen är stöd från Energimyndigheten via projekt Drive LBG som Energigas Sverige är värd för. Projektet finansierar olika åtgärder för att stärka flytande biogas.

Stöd från Drive LBG

Ica är ett av de bolag som får bidrag från projektet – 40 procent av merkostnaden för 21 nya biogaslastbilar vid det egna åkeriet i Västerås. Enligt projektledaren för Drive LBG, Johan Laurell hos Energigas Sverige, är flytande biogas särskilt lämplig för tunga fordon som ska färdas långt och få med sig mycket bränsle. Den nedkylda, flytande gasen tar avsevärt mindre plats än komprimerad biogas.

– I Sverige pratas det en hel del om ”stor potential” för biogasproduktion, hos exempelvis lantbrukare. Ett problem är dock att biogasen ofta behöver transporteras långt från tillverkaren till användaren. För komprimerad gas blir detta snabbt olönsamt, men om samma biogas kunde förvätskas skulle förutsättningarna ändras till det bättre. LBG blir då mer av en handelsvara som lönar sig att frakta längre sträckor, säger Johan Laurell.

För att det ska fungera bra i praktiken behövs också nya tekniker för småskalig, kostnadseffektiv produktion av flytande biogas utvecklas. Sådan teknik testas nu i ett par demonstrationsanläggningar som fått stöd från projektet.

– Vi är positivt överraskade över att det varit så stort intresse från transportörerna. Målet från början var att få ut cirka tio LBG-lastbilar på vägarna, men nu är redan 100 lastbilar ute och rullar och ytterligare cirka 200 är på väg ut från sammanlagt 60 åkerier, säger Johan Laurell.

Mindre buller

Han menar också att intresset delvis kan bero på att biogaslastbilarna erbjuder en bättre arbetsmiljö för chaufförerna. Bilarna bullrar mindre, vilket upplevs som bekvämt. Dessutom kan de tack vare den låga bullernivån köras i högre grad under kvällar och helger även inne i städer.

När det gäller frågan om biogasen räcker till alla finns några av svaren i Biogasmarknadsutredningen som presenterades 2019. Enligt den föreslås produktionen kunna öka till närmare 800 000 ton 2030.

– Men det hänger förstås på att vi lyckas få loss potentialen runtom i landet, säger Johan Laurell.

För Ica handlar det fortsatta arbetet bland annat om att ställa krav på underleverantörerna. Redan nu gäller hållbarhetskrav på alla transportörer – såväl frakter mellan lager och butik som intransporter från övriga
Europa. Cirka 40 av transportörernas lastbilar är i dag biogasdrivna, utöver Icas egna bilar.

– Kraven kan exempelvis vara rätt euroklassning på motorer eller att chaufförer utbildas i sparsam körning, säger Kerstin Lindvall.

Företaget bidrar också till biogasproduktionen. Trots arbete med att minska matsvinnet blir det en del organiskt avfall från lager och butiker. Frukt och grönt och annan mat som passerat bäst före-datum skickas till rötning för biogas.

Kundernas förväntningar på att varorna ska vara producerade och transporterade på ett hållbart sätt driver på utvecklingen.

– Många är kunniga i hållbarhetsfrågor och vi får en hel del frågor till kundtjänst, bland annat om hur vi jobbar med transporter, säger Kerstin Lindvall.

Fler elektrifierade transporter

Biogas är ett viktigt bränsle i arbetet mot fossilfrihet men Ica siktar även på att öka andelen elektrifierade transporter framöver. Utöver satsningen på lastbilar med eldrift läggs transporter över på tåg och fartyg. Till exempel går transporter av livsmedel numera med tåg från Europa samt mellan Borlänge och Luleå.

– Lite krasst är den mil på väg som inte blir av bäst. Det gäller att se till att varje mil är en nödvändig mil, säger Åsa Meivert Rydén.

Text: Maria Granmar

Läs hela artikeln