När Länstrafiken i Kalmar handlade upp 400 nya fordon för kollektivtrafiken från 2017 till 2027 var biogas ”skall”-krav för många av sträckorna. Bakgrunden var ett beslut om att göra kollektivtrafiken fossilfri till 2020 och samtidigt få avsättning för all gödsel från kor, grisar och höns i regionen.

Kritiker menade dock att upphandlingen inte var konkurrensneutral och att trafiken skulle bli dyrare. Men efter två års drift har kritiken kommit av sig.

– Det blev väldigt lyckat. Allt har fungerat bra och i slutändan visade det sig att upphandlingen som helhet blev billigare än det tidigare avtalet, säger Karl-Johan Bodell, trafikdirektör vid Kalmar länstrafik.

Ingen har överklagat beslutet och numera rullar 60 procent av kollektivtrafiken på biogas i Kalmar län – och mer ska det bli. Nyligen blev en ny upphandling klar. Den här gången gäller det totalt 120 fordon för servicetrafik, närtrafik och skolskjutsar. Från och med nästa år kommer 75 procent att gå på biogas vilket innebär ett 80-tal fordon. Undantag är bland annat mindre bussar med plats för upp till 19 passagerare.

– Det finns ännu inga sådana fordon som går på biogas, säger Karl-Johan Bodell.

Gemensamt projekt

En förutsättning för den nya upphandlingen är att det finns tankställen. I dag går det att tanka biogas i fem av de totalt tolv kommunerna i länet, men Länstrafikens krav på biogas gör att många nya tankstationer är på väg att byggas.

"Det blir lätt något av ett moment 22 där alla står och väntar på att någon annan ska ta första steget.”  
 Karl-Johan Bodell, trafikdirektör, Kalmar länstrafik

– Det blir lätt något av ett moment 22 där alla står och väntar på att någon annan ska ta första steget, men tack vare att vi tillsammans med politikerna vågat satsa på biogas har vi kommit runt det, säger Karl-Johan Bodell.

Kommuner och företag i hela länet har gått samman i projektet ”Biogasboost” med målet att det ska finnas minst ett tankställe i varje kommun till 2021, berättar han.

Stöd från Klimatklivet

Jonas Lööf på Miljöfordon Sverige är projektledare för Biogasboost:

– Vi har varit väldigt lyckosamma med att söka pengar från Klimatklivet så nu är det bara en kommun, Borgholm på norra Öland, som inte redan har en biogasmack eller har fått pengar för etablering, säger Jonas Lööf på Miljöfordon Sverige och projektledare för Biogasboost.

Klimatklivet är en statlig satsning på investeringsstöd till klimatvänlig teknik som har varit en förutsättning för de nya satsningarna. Totalt har 15 stationer fått stöd i Kalmar län, varav två för flytande biogas, LBG, som ska användas som drivmedel för tung trafik.

En av de nya LBG-stationerna planeras i Mönsterås i anslutning till en ny stor produktionsanläggning som byggs av lokala lantbrukare i samarbete med Scandinavian biogas. Anläggningen har fått 110 miljoner i statligt klimatstöd och beräknas stå klar under andra halvåret 2021. Den flytande biogasen – totalt 125 gigawattimmar per år – ska tillverkas av gödsel från de många gårdarna i området.

Ett annat projekt som har fått stöd från Klimatklivet drivs av Hagelsrums biogas utanför Målilla. Här finns sedan tidigare en stor gårdsproduktion av biogas som kompletterats med en uppgraderingsanläggning för att tillverka fordonsgas. Hagelsrums bygger även stationer för att tanka biogasen i Målilla, Vimmerby och Högsbo.

I dag finns ett tankställe för biogas i Mörbylånga på Öland. Ytterligare ett ska byggas i Färjestaden. Foto: Kalmar Länstrafik

Totalt produceras närmare 50 gigawattimmar komprimerad fordonsgas i länet vilket dock inte räcker för att täcka behovet. Bara Länstrafikens bussar gör av med cirka 60 gigawattimmar per år. Till det kommer sopbilar och personbilar. Men de många djurgårdarna i länet gör att det finns en stor potential att öka produktionen.

I dag finns det fem tankstationer för biogas i Kalmar län. Ytterligare nio planeras varav flera har fått stöd från statliga Klimatklivet. Dessutom planeras två nya tankstationer med flytande biogas för tung trafik.

– Problemet är hur man ska få ekonomi i satsningarna. Det behövs någon typ av produktionsstöd och det är en fråga vi jobbar med, säger landshövding Thomas Carlzon, som ser mycket positivt på utvecklingen av biogasen i länet.

Fler rötningsanläggningar betyder att bönderna kan skaffa fler djur. Vid rötningen fås dessutom miljövänlig gödning som kan gå tillbaka till åkrarna. En annan fördel är att biogasproduktion av gödsel innebär stora minusutsläpp då metanläckaget för gödselhanteringen undviks, samtidigt som biogasen ersätter fossila bränslen.

– Det är en win-win-situation, säger Thomas Carlzon.

Fördubbling av antalet biogasfordon

Ett annat mål inom Biogasboost är att fördubbla antalet fordon som drivs med biogas i länet till 2021. Det innebär 1 200 nya gasdrivna bilar och bussar. Mats Hallgren, som ansvarar för omställningen av Region Kalmar läns bilflotta, räknar med att dagens 45 gasbilar ska bli 200 i slutet av nästa år. Han säger att de nya tankställena gör det möjligt att öka andelen bilar som kör på biogas.

– Tidigare var det inte ett alternativ.

Region Kalmar län har även bestämt att bara sälja av sina begagnade bilar inom Sverige. Bakgrunden är att antalet gasbilar minskade i landet förra året på grund av att många begagnade gasbilar säljs på export.

– Vi måste göra vad vi kan för att bilarna ska stanna i Sverige, annars finns det inga kvar på begagnatmarknaden om några år, säger Mats Hallgren.

Även kommunerna ökar andelen gasbilar. Kalmar kommun har 109 bilar som går på biogas. Vid årsskiftet ska siffran ha ökat till 160.

Informationskampanjer

Sara Gripstrand är strateg inom ekologisk hållbarhet på Kalmar kommun:

– Vi går successivt över till el- och biogasbilar. Målet är att vi ska vara fossilbränslefria 2023, säger hon.

”Privatpersoner behöver förstå nyttan med ett närproducerat bränsle. Det räcker med gödsel från två kor och deras kalvar för att driva en biogasbil som rullar 1 500 mil om året.”
Sara Gripstrand, hållbarhetsstrateg, Kalmar kommun

En av utmaningarna är att även få i gång privatmarknaden. Inom Biogasboost planeras informationskampanjer, bland annat ute på tankställena. Även ungdomar och bilsäljare ska engageras och utbildas och det planeras även auktioner av gasbilar.

– Privatpersoner behöver förstå nyttan med ett närproducerat bränsle. Det räcker med gödsel från två kor och deras kalvar för att driva en biogasbil som rullar 1500 mil om året. Dessutom får vi biogödsel som minskar övergödningen av Östersjön – och alla vill ju bada i ett rent hav, säger Sara Gripstrand.

MARIE ALPMAN

Läs hela artikeln i tidningen