Fordonsgasen är till största delen metan, skillnaden består i hur den produceras. Biogas är förnybart och tillför inte någon fossil koldioxid. Naturgas är ett fossilt bränsle som dock har en minskad miljöpåverkan jämfört med bensin och diesel. Under åren har andelen biogas i fordonsgasen ökat och står nu för mer än 96 procent.

Lägre utsläpp med fordonsgas

Fordonsgas är ett av de drivmedel som har absolut lägst klimat- och miljöpåverkan. Jämfört med bensin och diesel är utsläppen av koldioxid ca 90 procent lägre med biogas och cirka 25 procent lägre med naturgas. Dessutom ger gasdrivna fordon sänkta utsläpp av kväveoxider och partiklar. Läs mer om biogasens klimatprestanda.

Gasen komprimeras till högt tryck, ca 200 bar innan den tankas i fordon speciellt anpassade för gasdrift. Personbilar är av typen bi-fuel, det vill säga de kan köras på både fordonsgas och bensin, medan tyngre fordon som lastbilar och bussar enbart är anpassade för gas. För långväga transporter på väg används flytande fordonsgas, flytande biogas (LBG) eller flytande naturgas (LNG).

Idag finns det över 200 publika tankstationer som försörjer drygt 50 000 fordon.