I Sverige uppgraderas närmare 70 procent av den producerade biogasen till fordonsgas. Biogasandelen i fordonsgasen är nästan 100 procent. Detta gör Sverige till en grön föregångare i världen.

Läs mer om statistik för fordonsgas

Att en så stor del av biogasen används i transportsektorn gör att frågor om produktion och distribution av biogas är centrala för utvecklingen av marknaden för fordonsgas och gasfordon.

Produktion av biogas och naturgas

Fordonsgas i Sverige består främst av biogas som producerats i Sverige. Det förekommer också en del importerad biogas, bland annat från Danmark. Läs mer om produktion av biogas här.

Naturgas som används i Sverige kommer främst från de norska och danska Nordsjöfälten. Läs mer om import av naturgas här.

Distribution av fordonsgas

Naturgas och biogas distribueras med samma infrastruktur, såväl via rör som med lastbil. Tillgång till rörbunden distribution gör det möjligt att få avsättning för stora mängder gas, vilket underlättar industriell produktion av biogas.

Samtidigt har lastbilstransport av komprimerad gas med mobila gaslager (gasflak) samt flytande fordonsgas i tankbil, utvecklats till kostnadseffektiva alternativ till gasledningar. Med mobila gaslager och i tankbil kan biogas transporteras på ett liknande sätt som bensin och diesel. Läs mer om distribution av flytande fordonsgas.

Samverkan mellan distributionsformer

Samverkan mellan rörbunden och mobil distribution skapar i dag en effektiv distributionskedja för biogas. Detta har lett till att storskalig utbyggnad av rörbunden distribution inte längre är aktuell. Den regionala rörutbyggnad som planeras på olika håll i landet har som syfte att utveckla biogasmarknaden.

Gasinfrastruktur spela en viktig roll för att ta vara på Sveriges stora biogaspotential och för att bidra till övergång till fossilfri transporter. Biogas är ett kostnads- och energieffektivt förnybart drivmedel. Med rätt styrmedel kan biogasen utgöra en stor andel av de förnybara drivmedlen i framtidens fossilfria fordonstrafik.