Auktoriserade gasinstallationsföretag ska följa EGN (Energigasnormerna) och skall ha minst ett exemplar av aktuell utgåva registrerad på företaget, helst på behörig installationsledare. Det är fördelaktigast att teckna en prenumeration på EGN. Då har man alltid rätt utgåva.

EGN accepteras av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som norm för de nätbolag som undantas från tillståndsplikten enligt LBE, Lagen om brandfarliga och explosiva varor. EGN kan med fördel också användas även av gasdistributörer som behöver tillstånd enligt LBE. EGN följs av alla nätbolag som distribuerar naturgas och stadsgas i Sverige.

Exempel på innehåll i EGN:

  • Materialkrav
  • Fogning
  • Förläggning av rör i mark
  • Installation
  • Kontroll och besiktning
  • Krav på auktorisation

Enklare installationer

För att underlätta vid enklare installationer har tre installationsanvisningar tagits fram som ett koncentrat av EGN. Dessa anvisningar finns tillgängliga för kostnadsfri nedladdning.

Beställ EGN

Beställ eller börja prenumerera på EGN.