Anvisningar för Installation av gasapparater i restaurangmiljö är utarbetade för att underlätta installation av restaurangapparater för gas. Med restaurangapparater avses i dessa anvisningar restaurangspisar, hällar, inbyggnadsugnar, värmare och brasor för dekorationseldning.