Energigasnormer (EGN) 2023 gäller för distributionssystem för naturgas, gasol i gasfas och biogas med högst 4 bars tryck. Med distributionssystem avses markförlagda rörledningar, servisledningar samt gasinstallationer och gasapparater. EGN ges ut vart tredje år. 

Pris

EGN styckepris:
4 500 kr för digital- eller pappersutgåva
6 700 kr för både digital- och pappersutgåva

EGN abonnemangspris:
1500 kr/år för digital- eller pappersutgåva
2 300 kr/år för både digital- och pappersutgåva

Om du väljer att prenumerera på EGN betalar du 2 900 kronor det första året och därefter en prenumerationsavgift på 1 500 kronor per år och får därmed automatiskt en helt ny EGN vart tredje år.
Vill du prenumerera på både digital- och pappersutgåva betalar du 4 400 kronor första året och därefter en prenumerationsavgift på 2 300 kronor per år och får därmed automatiskt en helt ny EGN (digital- och pappersutgåva) vart tredje år. Du får dessutom EGN Information två gånger om året om nya föreskrifter, olyckor, kurser med mera.

För medlemmar i Energigas Sverige dras en rabatt på 20 procent på styckepriset. Moms och fraktkostnad tillkommer på angivna priset.

Personuppgiftshantering

De personuppgifter du skickar in via detta formulär kommer Energigas Sverige att hantera i syfte att kunna administrera din beställning som du genomför.
Läs gärna mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.

Beställ EGN 2023

Publikation

Det finns fel i formuläret

Företag

Fakturauppgifter

Personuppgifter

Den digitala pdf:en är personligt knuten till beställaren och får inte spridas. Energigas Sveriges upphovsrätt gäller.