Anvisningar för Installation av CE-märkta gasapparater med effekt högst 100 kW är utarbetade för att underlätta installation av CE-märkta gasapparater med effekt högst 100 kW. Utförliga anvisningar och krav för installation av gasapparater finns i EGN.