Anvisningar för installation av gasapparater för matlagning, brasor och värmare i hushåll är utarbetade för att underlätta installation av hushållsapparater för matlagning med gas. Med hushållsapparater eller apparater avses i dessa anvisningar hushållsspisar, hällar, inbyggnadsugnar, gasgrillar och infravärmare i hushåll.