Att fasa ut EU:s beroende av fossila bränslen från Ryssland kan göras långt före 2030. Enligt EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, kan EU minska efterfrågan på rysk gas med två tredjedelar innan årets slut.

För att skapa oberoende har nu EU-kommissionen presenterat ett utkast till plan, REPowerEU: Gemensamma europeiska åtgärder för säkrare och hållbarare energi till ett mer överkomligt pris – vilket ska öka motståndskraften i EU:s energisystem genom olika satsningar. Diversifiering av energisystemet via ökad import av flytande naturgas, LNG, och tillförsel av rörbunden gas från andra länder än Ryssland är ett exempel. Ett annat är ökad produktion och import av förnybara energigaser som till exempel biogas och förnybar vätgas. Andra viktiga frågor är givetvis energieffektivisering av alla sektorer, samt utbyggnad av infrastruktur.

– REPowerEU är ett viktigt initiativ som påskyndar utvecklingen och användningen av förnybara energigaser. Det är viktigt ur ett försörjningstrygghetsperspektiv men också för klimatet, miljön och för den cirkulära ekonomin, säger Maria Malmkvist, vd för Energigas Sverige.

Anledningen till lanseringen av REPowerEU är den nya geopolitiska verkligheten som vi befinner oss i och som kräver att Europa drastiskt påskyndar omställningen till förnybar energi och minskar energiberoendet från opålitliga leverantörer och beroendet av fossila bränslen.

Efter invasionen av Ukraina har argumenten för en snabb omställning aldrig varit starkare och tydligare. EU importerar 90 procent av all gas som förbrukas inom unionen, och Ryssland står för mer än 40 procent av unionens totala gasförsörjning, 27 procent av oljeimporten och 46 procent av kolimporten.

– Det är nu av oerhörd vikt att EU-lagstiftningen tydligt gynnar utvecklingen av samtliga hållbara förnybara alternativ för att nå ambitionen inom REPowerEU. Lagstiftningen måste ses över och hinder för en ökad produktion och användning av förnybara energigaser måste tas bort, menar Maria Malmkvist.

Mer information:

Maria Malmkvist, vd,
076-803 39 29, maria.malmkvist@energigas.se 

Anna Wallentin, avdelningschef Marknad och kommunikation
070-260 77 26, anna.wallentin@energigas.se