Sjöfarten står inför en stor omställning. Från år 2015 gäller nya hårda internationella regler för svavelutsläpp i känsliga havsmiljöer som Östersjön och Nordsjön (SECA). Snart väntar också hårdare regler för marina utsläpp av kväveoxider (NECA). Rederierna ser sig om efter alternativ till bunkerolja för att klara dagens och framtidens utsläppskrav. Ett av dem är flytande naturgas (LNG).

LNG minskar utsläppen av växthusgaser med 15 procent och kväveoxidutsläppen med cirka 90 procent. LNG har i princip inga svavelutsläpp och utsläppen av partiklar är små, vilket även skapar en renare arbetsmiljö ombord på fartygen.

"Vi har fått med oss kunder, hamnar och myndigheter på den här satsningen. Det visar att de menar allvar med sin miljösträvan."

Tryggve Möller, rederiet Terntank, som låter bygga fyra nya fartyg med LNG-drift.

Rederierna investerar i LNG-fartyg

LNG som fartygsbränsle finns nu på den svenska marknaden med mycket goda erfarenheter. Många rederier investerar i fartyg som kan gå på LNG och flera hamnar planerar för infrastrukturen. EU satsar stora pengar på teknikutveckling och infrastruktur för LNG som fartygsbränsle.

Idag finns ett 30-tal LNG-terminaler i Europa och fler planeras. I Sverige finns det i dagsläget två LNG-terminaler, i Nynäshamn och Lysekil. EU:s mål är att det ska finnas satellitterminaler för LNG i samtliga 139 hamnar som ingår i EU:s stomnät för transporter före år 2025, däribland fem svenska hamnar (Luleå, Stockholm, Malmö, Trelleborg och Göteborg). Detta ökar tillgången på LNG som fartygsbränsle och underlättar bunkringen. År 2025 beräknas LNG stå för 14 procent av bunkringsvolymen i Europa.

Ett LNG-fartyg kan bunkras via fartyg, tankbil eller stationär LNG-anläggning på land.

Ladda ner bilden

LNG-tekniken för fartyg är fördelaktig och välutvecklad

  • Motorn har hög verkningsgrad, låga utsläpp och drivs med ett eller två bränslen (dual fuel).
  • Flera motortillverkare, som MAN, Wärtsilä, Rolls-Royce och Caterpillar, erbjuder idag såväl nya som konverterade LNG-motorer.
  • Det råder strikta regler för hur LNG ska hanteras och hur tankar och cicterner ska vara utformade. LNG-tekniken är lika säker och driftsäker som olja.

Sjöfarten ställer om till förnybart

Sjöfartens omställning till ett renare bränsle är en viktig del i hela samhällets omsvängning för att minska utsläppen och oljeberoendet. På lång sikt skapar den här utvecklingen också möjligheter att använda flytande biogas (LBG) som fartygsbränsle. Flytande biogas är i praktiken samma bränsle som flytande naturgas, med den skillnaden att biogas är av förnybart ursprung medan naturgas är fossilt.

Sjöfarten har identifierats som en av de största utmaningarna i omställningen från fossilt till förnybart. Genom introduktionen av LNG – och en successiv infasning av LBG – skapar vi goda förutsättningar för klimatneutrala sjötransporter i framtiden.