Donsö har gått från litet fiskeläge till att vara navet i det svenska rederi-hjulet. Numera bor här 1 500 människor året runt och ön har ett tiotal rederier. Furetank är ett av dem. Bolaget startades 1955 och har sedan dess transporterat raffinerade oljeprodukter runtom i Europa.

– Men inom släkten Höglund har man på ett eller annat sätt sysslat med sjöfart åtminstone sedan sent 1600-tal, säger Lars Höglund.

Miljötänket en självklarhet

Han är själv uppvuxen på Donsö, och två av hans fyra vuxna barn arbetar i dag i familjeföretaget. För Lars Höglund har det alltid varit självklart att driva det familjeägda bolaget framåt – med miljötänket i fokus.

– Jag kan stolt säga att vi äger några av världens mest miljövänliga fartyg. Fast egentligen gillar jag inte ordet miljövänlig, jag föredrar att säga fartyg med minst påverkan på miljön. Man kan knappast påstå att ett fartyg är miljövänligt.

Attraktiv arbetsplats

Lars Höglund menar att företagets slogan ”Not a giant but a leader” är mer än bara tomma ord.

– Jag skulle säga att det är vår själ. Vi har alltid försökt att vara lite bättre än vad lagen säger. Jag är övertygad om att den inställningen har gynnat vår konkurrenskraft. Numera kan vi påpeka miljöaspekten både i marknadsföringen och inför våra kunder. Dessutom innebär miljösatsningen att vi blir en intressant arbetsplats som kan attrahera unga, välutbildade människor med intresse för sjöfart och miljö. 

I samband med de nya svavelbestämmelserna för sjöfarten i Östersjön konverterade Furetank ett av sina fartyg till LNG-drift. 

Svetttigt ett tag

– Den 1 januari 2015 skulle ju svavelutsläppen i Östersjön och Nordsjön minska till 0,1 procent. Företaget var helt enkelt tvunget att fatta ett beslut. Vad skulle vi satsa på? Ett alternativ hade varit att gå över till dieselbränsle med bara 0,1 procents svavel. Men vi befarade att oljepriset skulle skjuta i höjden, så vi fattade i stället beslutet att konvertera ett av våra befintliga fartyg till LNG-drift… Bara för att kunna konstatera att oljepriset inte alls sköt i höjden, utan i stället halverades, säger Lars Höglund och fortsätter:

– Då var det lite svettigt ett tag. Vi hade investerat åtta miljoner dollar i konverteringen – hade det varit en felsatsning? Men så är det att vara en ”early mover” och en föregångare – man måste hela tiden ta risker, säger han.

”Vi har alltid försökt att vara lite bättre än vad lagen säger. Jag är övertygad om att den inställningen har gynnat vår konkurrenskraft.”

Lars Höglund, vd Furetank

Så här i efterhand har LNG-satsningen visat sig vara riktig.

– Konverteringen gav oss viktig teknisk kunskap. Sen dess har vi byggt sex nya fartyg i Kina. Vi har kontrakt om att bygga ett sjunde fartyg, som ska levereras hösten 2020, och vi har option på ett åttonde, som är tänkt att komma i februari 2021, säger Lars Höglund.

Miljardsatning på LNG-­fartyg

Sammanlagt har Furetank med partners satsat 2,4 miljarder kronor på fartygen. Investeringen har skett inom samarbetsplattformen Gothia tanker alliance där även rederierna Älvtank och Thun ingår.

– På ett, två års sikt kan man ju inte räkna hem kostnaden. Det här är alltså inget för kvartalsekonomin. Men jag är övertygad om att i ett tjugoårsperspektiv så är det rätt beslut i varje hänseende.

Att Furetank är ett familjeföretag har spelat en viktig roll för att våga gasa.

– Ja, investeringen har kunnat ske tack vare, eller på grund av, att vi är ett familjeföretag. Vi är mindre intresserade av ekonomin i nästa kvartal, utan fokuserar mer på ekonomin om tio till tjugo år. Vi tittar på nästa generation. Vi vill lämna över ett bra företag, men också en bra miljö, till våra barn och barnbarn.

Fure Ven är det femte LNG-drivna tankfartyget i en serie om åtta som beställts inom Gothia tanker alliance. Foto: Furetank

Det internationella intresset för de nya, svenska LNG-fartygen är stort. Nyligen såldes ett av fartygen vidare till Kanada. I september träffades världens redare och leverantörer på det årliga eventet Donsö shipping meet. Över 2 000 personer samlades för att göra affärer och prata hållbar sjöfart. Både utbildningsminister Anna Ekström och tidigare EU-kommissionären Cecilia Malmström var där.

– Norden ligger i framkant på miljöområdet, hela vårt samhälle är genomsyrat av miljötänk och det finns ett tryck både uppifrån och nerifrån att ställa om till miljövänligare alternativ. Men internationellt sett har man tyvärr inte kommit lika långt.

Samhällsekonomisk besparing

Lars Höglund gläds åt erkännandet från forskningsinstitutet IVL, som i en studie har jämfört Furetanks gamla och nya fartygsflotta och kommit fram till att den samhällsekonomiska besparingen att gå över till nya LNG-fartyg är två miljoner euro per fartyg och år.

– Utsläpp av partiklar påverkar både människor och miljö, till exempel ökar risken för hjärt- och lungsjukdomar vid inandning. Våra LNG-drivna fartyg bidrar till att folk blir mindre sjuka och att de slipper uppsöka vården. Det är rätt häftigt, säger han.

De höga miljöambitionerna har gjort att Fure tank på bara några år både har uppfyllt och överträffat miljömålen.

– Vi har redan passerat den internationella sjöfartsorganisationen IMO:s, mål för 2050. Men vi slår oss inte till ro för det.

Så vad händer i framtiden?
– Bolaget har fattat beslut om att successivt öka inblandningen av biogas. I dagsläget kör fartygen framför allt på naturgas, vilket visserligen också är ett bra bränsle – men inte lika bra som biogas. Målet är att helt gå över till biogas. Utmaningen är att det inte finns tillräckligt. Vart och ett av Furetanks fartyg skulle behöva 2 000 ton biogas – per år. Om alla våra fartyg enbart gick på biogas skulle vi konsumera hela Sveriges biogasförbrukning, säger Lars Höglund.

Text: ANNA WAHLGREN

Läs hela artikeln i tidningen