Industrin utgör energigasernas enskilt största marknad idag där svensk industri, från tung stålproduktion till kemiprocesser och livsmedelsproduktion, använder energigaser som bränsle och råvara.

Gas är ett högeffektivt industribränsle. De energigaser som används inom industrin är gasol, naturgas - i både gasform och flytande (LNG) - samt biogas och biogasol. Än så länge är användningen av förnybar gas, biogas, biogasol och förnybar vätgas, relativt liten. Intresset från industrin växer dock snabbt. I första hand är det industrins geografiska läge som avgör vilken energigas man använder. I västra Sverige, där det finns ett gasnät används i första hand naturgas och biogas, medan industrin i övriga delen av landet oftast väljer mellan gasol, biogasol, LNG och LBG. 

Även vätgas används inom industrin men då främst som en råvara eller energibärare.

Renare arbetsmiljö med gas

Anledningarna till att industrin använder energigaser är flera. För det första är de, jämfört med alla andra bränslen, mycket renare, vilket innebär att både miljö- och klimatutsläpp minskar betydligt. För industrin betyder detta i förlängningen bättre ekonomi då man kan minska på investeringar för reningsutrustning, men även får lägre avgifter för exempelvis CO2-utsläpp.

Just det faktum att bränslet är i gasform höjer också effektiviteten och verkningsgraden i den industriella processen, vilket naturligtvis också gynnar lönsamheten för industrin.

Det är främst inom de industriella processerna som energigaserna används, men även för uppvärmningsändamål. Stålindustrin, livsmedelsindustrin samt kemiindustrin är de största användarna av gas. Men även inom andra industrisegment är gaserna viktiga.

Stort intresse för förnybara energigaser

Industrin jobbar aktivt med sitt hållbarhetsarbete och detta innebär att intresset för förnybara energigaser blir allt större. I första hand är det de industrier som ligger närmast kunderna, exempelvis livsmedelsproducenterna som har ställt om till förnybar gas. Även den tunga industrin visar idag intresse för att ställa om till förnybar gas.