I dag har Energigas Sverige skickat in gasbranschens remissvar på Biogasmarknadsutredningen. I svaret tillstyrker vi utredningens förslag och bedömningar, med endast några mindre detaljsynpunkter. Om regering och riksdag genomför Biogasmarknadsutredningens förslag förbättras förutsättningarna för produktion och användning av biogas i Sverige. Det skulle vara en stor vinst för klimatet och miljön men också en angelägen åtgärd för ökad försörjningstrygghet, fler arbetstillfällen och nya exportmöjligheter.

Det finns en viss oro för att coronapandemin försämrar möjligheterna att få igenom den här typen av långsiktiga åtgärder, eftersom en stor del av statskassan nu viks åt att hantera den omedelbara krisen. Det vore givetvis ett misstag, med tanke på alla de samhällsvinster som är kopplade till biogassystemet. Inte desto mindre behövs ett kortsiktig fokus även i vår bransch. Men det är inte antingen eller, utan både ett kort och ett långt perspektiv som behövs.

För ett par veckor sedan kom regeringens vårändringsbudget och bland förslagen fanns en förlängning av det tillfälliga produktionsstödet till biogas. Det är bra. Men en utmaning nu i coronatider är att stödet, likt många andra stöd inom klimat- och miljöområdet, inte får ges till företag som befinner sig i ekonomiska svårigheter. Vilket ju är vad många företag riskerar att hamna i nu, till följd av just krisen. Att bli av med den typen av stöd när man redan befinner sig i en krissituation, kan vara förödande. Här behövs en omedelbar insats. Energigas Sverige har därför hemställt till regeringen om en tillfällig regeländring som innebär att de befintliga miljöstöden når fram även under coronakrisen.

Enligt Energimyndigheten och de medlemmar vi har varit i kontakt med är försörjningen av gas god, även nu under coronapandemin. Det kommunicerade vi också under ett möte med Sebastian de Toro, statssekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman, i början av april. Vi tog också upp att en konsekvens av krisen är att efterfrågan på biogas minskar.

Biogasproduktionen är kopplad till samhällsviktiga funktioner som matavfallsbehandling och biogödsel. Produktionen kan därför inte stoppas med kort varsel. För att hålla efterfrågan uppe efterlyser gasbranschens aktörer stöd på användarsidan, så att exempelvis restauranger och hotell kan hålla öppet och klara sig genom krisen. Att ge industrin möjlighet till anstånd för inbetalning av energi-och koldioxidskatt på naturgas och gasol är en annan politisk åtgärd som i förlängningen skulle underlätta för gasbranschen under coronakrisen.

I övrigt arbetar vi nu för ett snabbt godkännande av de statsstödsansökningar som regeringen har skickat till EU-kommissionen angående tio års skattebefrielse för biogas och biogasol. Hjälp oss gärna att sprida våra budskap genom att följa och dela våra inlägg i sociala medier. Ni hittar oss på Facebook, Linkedin, Twitter och Youtube.

Var rädda om er, jag ser fram emot att ses igen så småningom.

Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige

Läs hela nyhetsbrevet