Coronapandemin ställer vårt samhälle inför helt nya utmaningar. Många företag har hamnat i svårigheter, och är i behov av stöd för att överleva. Regeringen har också infört flera sådana tillfälliga stöd som ska dämpa krisens inverkningar. Ett annat problem är att befintliga stöd, till exempel inom klimat- och miljöområdet, riskerar att inte nå fram på grund av krisen. De får nämligen inte delas ut till företag som befinner sig i ekonomiska svårigheter.

– Fast just nu är många företag i ekonomiska svårigheter på grund av coronakrisen. Att de då inte kan få de stöd de är berättigade till under normala omständigheter kan få allvarliga konsekvenser för företagen – och för omställningen, säger Anna Wallentin.

Inom gasbranschen gäller det till exempel skattebefrielsen för biogas och produktionsstöd till biogas. Enligt EU-rätten får de inte ges till företag i ekonomiska svårigheter. Nu riskerar många biogasproducenter att hamna i svårigheter eftersom efterfrågan på biogas går ner när resandet minskar och restauranger stänger till följd av coronakrisen. De ekonomiska svårigheterna förvärras ytterligare om de dessutom går miste om stödet.

– Vid sidan om de nya stödpaketen som nu lanseras måste man se till att befintliga stöd, som införts för att vi ska kunna ställa om samhället till fossilfrihet, kan bibehållas. EU-kommissionen har infört tillfälliga regler som möjliggör att krisstöd får ges till företag som hamnat i ekonomiska svårigheter till följd av coronautbrottet, men som inte var i sådana svårigheter 31 december 2019. Motsvarande tillfälliga regler bör införas även för befintliga stöd, inom exempelvis miljöområdet.

– För många företag kan läget bli akut, det här måste åtgärdas nu. Därför har Energigas Sverige lämnat en hemställan till regeringen om en tillfällig regeländring nu under coronakrisen, säger Anna Wallentin.


Läs hemställan om tillfällig regeländring för befintliga stöd:
https://www.energigas.se/om-oss/remisser-och-hemstaellningar/hemstaellningar/

Mer information:
Jonas Gustafsson, press- och kommunikationsansvarig,
0708-99 55 60, jonas.gustafsson@energigas.se
Kommentarer:
Anna Wallentin, avdelningschef,
070-260 77 26, anna.wallentin@energigas.se