Ett tillfälligt stöd till produktion av biogas som ska användas i transportsektorn betalades ut under 2018 och 2019. Regeringen föreslår nu att den satsningen förlängs genom att tillföra 120 miljoner kronor för ändamålet även under 2020. Jordbruksverket kommer att ansvara för handläggningen av stödet och ta emot ansökningar under året.

– Det är positivt att regeringen vill förlänga det tillfälliga stödet. Samtidigt är det viktigt att man skyndsamt gör politisk verkstad av förslagen i Biogasmarknadsutredningen. För att den svenska biogasmarknaden ska utvecklas behövs långsiktighet, därför är det också mycket glädjande att regeringen meddelar att de kommer att återkomma med långsiktiga styrmedel framöver. Vi är även väldigt glada för att regeringen för ett par veckor sedan skickade in ansökningar till EU om förlängt statsstödsgodkännande för skattebefrielse för biogas och biogasol, säger Maria Malmkvist.

Biogas är ett av de klimatsmartaste bränslena som finns. Det är också ett bränsle vi kan producera i Sverige, vilket bidrar till försörjningstryggheten. Både Biogasmarknadsutredningen och gasbranschens klimatfärdplan ”Gas för framtiden” pekar på att svensk produktion av biogas kan femdubblas – eller mer – till 2030.

– Det behövs en rejäl satsning på det svenska biogassystemet, här finns unika möjligheter till effektiv nytta i klimatarbetet. Statliga pengar till biogas ska inte ses som stöd, utan som betalning för en samhällstjänst som bidrar till klimatarbetet, näringslivsutveckling, ekologiskt jordbruk och mycket annat, säger Maria Malmkvist.

 

Mer om Biogasmarknadsutredningen: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/statens-offentliga-utredningar/mer-biogas-for-ett-hallbart-sverige_H7B363

Mer om gasbranschens klimatfärdplan: https://www.energigas.se/kurs-konferens/seminarium-och-konferens/2001-lansering-av-gasbranschens-faerdplan/

Mer information:
Jonas Gustafsson, press- och kommunikationsansvarig,
0708-99 55 60, jonas.gustafsson@energigas.se
Kommentarer:
Maria Malmkvist, vd,
076-803 39 29, maria.malmkvist@energigas.se