Flera av världens viktiga ledare samlades i Dubai under ett par veckor under COP28, som avslutades i igår. Sveriges chefsförhandlare, Mattias Frumerie, konstaterade under tiden förhandlingarna pågick att det blir en tuff uppgift att hitta formuleringar om utfasning av fossila bränslen i den globala översynen. Tanken är att framförallt G20 länderna, som idag står för 80 procent av de globala utsläppen, kan göra mer vad gäller utsläppsminskningar och ta sitt ansvar för att uppvärmningen inte överstiger målet på 1,5 grad. Efter långa förhandlingar klubbades igår ett avtal igenom, en överenskommelse som går ut på att världen ska ställa om från fossila bränslen.


Prenumerera på nyhetsbrevet


Vi alla hade självklart hoppats på att Rysslands anfallskrig på Ukraina skulle vara slut vid det här laget men tvärtom har oroligheterna i världen ökat. Krig, finansiella och ekonomiska utmaningar och en värld där vi får ökade, snarare än minskade, utsläpp, skapar enorma utmaningar världen över. Vi får verkligen hoppas att vi går mot ljusare tider under nästa år. Dessa oroliga tider återspeglas bland annat i flera uppdrag till myndigheter för att utreda förutsättningar, genomförande och uppföljning av faktorer som försörjningstrygghet, resiliens och totalförsvarsförmåga. Inför kommande vinter är gaslagren i Europa fyllda vilket givetvis är positivt. Vi anser att de förnybara energigaserna är en självklar del av lösningen tillsammans med övriga fossilfria alternativ både för industrin, vägtransporterna, sjöfarten och för el- och värmeproduktionen. Det finns inte en lösning på alla utmaningar, utan gemensamt behöver vi utveckla och driva flera alternativ. Vi lever i en tid där det är stort fokus på energifrågor, och här är hela gasbranschen viktig!

Energigas Sveriges arbete med att uppgradera gasbranschens klimatfärdplan går vidare. Det är ett spännande arbete där vi tillsammans med våra medlemmar och andra branschorganisationer diskuterar mål och visioner både på kortare och längre sikt. Det ska bli intressant att få ta del av regeringens klimathandlingsplan och den energipolitiska inriktningspropositionen, för att se på vilket sätt innehållet i dessa påverkar det fortsatta arbetet. Även Bioekonomiutredningen med dess förslag och Energimyndighetens samordningsuppdrag kring vätgasen, som ska delrapporteras i februari, är viktiga hörnstenar i arbetet. Energigas Sverige har skickat inspel till samordningsuppdraget och har kontinuerlig dialog med Energimyndigheten i frågan.

Energigas Sverige, tillsammans med Energiforsk, Rise, Energiföretagen Sverige, Vätgas Sverige och Luleå tekniska högskola arrangerade i början på december en gemensam vätgaskonferens på Stockholmsmässan. Det var fler än 350 deltagare och ett 20-tal utställare som under två dagar diskuterade vätgas ur flera olika perspektiv. Energigas Sverige hade förmånen att få delta både som moderator och med presentationer på en rad olika teman. På Energiforsks webbplats kommer samtliga presentationer att läggas ut. Samverkan, samarbete och stora ambitioner präglade dagarna och vi alla ser redan fram emot Vätgaskonferensen 2024 som kommer att äga rum under december nästa år.

Men innan dess hoppas jag att ni deltar på Gasdagarna 2024 i Båstad den 22–23 maj. Arbetet med programmet pågår för fullt och jag tror att jag törs lova att det blir lika stor succé som årets Gasdagar. Det är en rolig tid att arbeta med energigaser och vi kommer att försöka få med så många aktuella frågor som möjligt när vi ses i Båstad.

Trots att världen ser ut som den gör så ser vi fram emot 2024 med glädje och tillförsikt. Klimatomställningen sker i en snabb takt och nyligen publicerad statistik från EBA visar att produktionen av biometan i Europa ökade med 20 procent förra året. Med en produktion på närmare 200 TWh biogas och 44 TWh biometan krävs ändå fler insatser för att nå målet om 350 TWh biometan till 2030. Många länder har infört produktionsmål för biogas i sina energi- och klimatplaner men inte Sverige. Vi uppmanar därför regeringen att införa ett mål om 10 TWh till 2030, det är en fyrdubbling av den produktion som finns idag. Det är också många länder som har satt mål för produktion av vätgas i enlighet med REPowerEU. Vi hoppas att Energimyndighetens samordningsuppdrag för vätgas tar även oss närmare ett svenskt mål. 

De flesta av lagförslagen som Kommissionen i juli 2021 presenterade inom ramen för lagstiftningspaketet Fit for 55 har nu beslutats. Bland annat nådde Rådet och Parlamentet precis veckan som gick en överenskommelse om Gasmarknadspaketet som ska leda till en växande gasmarknad där förnybara och koldioxidsnåla gaser ersätter fossila samtidigt som försörjningstryggheten för gas stärks och beroendet av importerade fossila bränslen minskas. Nu ska EU:s nya lagstiftningsakter implementeras i alla medlemsstater. Det kommer att bli ett intensivt arbete med mycket förändringar i svensk lagstiftning.

Regeringen behöver även säkerställa att biogaslastbilarna inte utestängs från klimatpremien. I promemorian som nyligen remitterades föreslås att klimatpremien inte längre ska beviljas för biogasdrivna lastbilar och arbetsmaskiner; stödet ska enbart gå till el- och vätgasdrivna lastbilar. Denna begränsning har fått massiv kritik från en bred samling aktörer, visar vår remissammanställning. Sveriges ledande lastbilstillverkare, åkerier, lantbrukets organisationer, drivmedelsproducenter och -leverantörer uppmanar regeringen att tänka om. Igår blev det ännu tydligare att regeringen bör backa på det remitterade förslaget. Då antog nämligen EU-kommissionen den reviderade förordningen om de minimis-stöd, som börjar gälla 1 januari 2024 och som tillåter så kallat de minimis-stöd även för åkeriers inköp av biogaslastbilar. Gör om och gör rätt är budskapet i det öppna brev som gasbranschen har skickat in till klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

En sista sak jag vill skriva om i detta nyhetsbrev är att Energigas Sverige, tillsammans med medlemsföretag och forskare, under november-januari åker ut i landet för att träffa representanter från olika räddningstjänster. Fokus är i år vätgasfrågor på våra Räddningstjänstseminarier men i vanlig ordning presenterar vi även nyheter i våra anvisningar och berättar om olyckor under föregående år som branschen tagit lärdom av. Mycket bra och intressanta frågor får vi från räddningstjänsterna. Vi har varit i Göteborg och Stockholm och i januari åker vi till Luleå.

Innan vi alla går på julledighet så hoppas vi att ni får trappa ned på det höga tempot och känna er nöjda med vad vi alla gemensamt har åstadkommit under det gångna året.

Med detta vill vi på Energigas Sverige säga att vi verkligen uppskattar att samarbeta med er alla och vi ser redan fram emot nya utmaningar och spännande satsningar nästa år.

En riktigt mysig God Jul och ett sprakande Gott Nytt År till er alla från oss alla!

Vi ses igen 2024!

Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige

Läs hela nyhetsbrevet